Rakentamisen luvat

Lupapiste-linkki
Lupapiste.fi - Sujuva sähköinen asiointi

Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai muuhun rakennustoimenpiteeseen tarvitaan lähes aina lupa kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Rakennuslupien käsittelyaika

Rakennuslupien käsittely kestää tällä hetkellä keskimäärin noin kolme (3) kuukautta sisältäen lupakäsittelijän pyytämät täydennykset; käsittelyaikaa pystyy merkittävästi lyhentämään, jos Lupapisteeseen jätetty hakemus ja siihen sisältyvät suunnitelmat on asiallisesti tehty, kaikki tarvittavat dokumentit ja tiedot on sisällytetty jo hakemuksen jättövaiheessa eikä siten täydennyspyynnöille tule tarvetta. Suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamispäätösten osalta kannattaa varautua kahdeksan (6) kuukauden käsittelyaikaan.

Sipoossa rakentamisen lupia haetaan sähköisesti Lupapiste -palvelun kautta.

Lupapiste on sähköinen palvelu, jossa kansalaiset, yritykset ja yhteisöt hoitavat lupa- ja ilmoitusasiansa vuorovaikutuksessa viranomaisten ja muiden osapuolten kanssa. Sähköinen palvelu kattaa kaikki lupa-asiointitarpeet ensimmäisestä kontaktista aina hankkeen valmistumiseen saakka, olipa kyse sitten parvekkeen lasituksesta tai ostoskeskuksen rakentamisesta.

Lupapiste-palvelua voi käyttää kaikkiin rakentamisen lupiin liittyvissä kysymyksissä jo ennen rakennushankkeen aloittamista. Palvelu neuvoo ja opastaa luvanhakijaa muun muassa siitä, onko suunniteltu hanke luvanvarainen ja millaisia lupia se tarvitsee.

Neuvontapalvelu ohjaa luvantarvitsijaa hakemaan rakennushankkeen sijainnin kartalta ja kuvaamaan lupa-asian yksityiskohtaisesti ja selkeästi. Laadukkaat ja oikeat tiedot sisältävät pyynnöt helpottavat myös vastaanottavaa viranomaista asian käsittelyssä. Palvelun kautta sähköisesti asioiva luvanhakija saa henkilökohtaista palvelua asiasta vastaavalta viranomaiselta.

Neuvontapalvelu on avoinna kaikille rakentamista suunnitteleville kuntalaisille ja se on maksuton. Palveluun rekisteröidytään helposti pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Rekisteröityminen vie yhden pankkitunnuksen, jonka jälkeen kirjautuminen tapahtuu tunnuksella ja salasanalla.

-Ohjeita Lupapisteen käyttöön

 

 

 

På svenska

Viimeksi muokattu 07.09.2020