Lomakkeet    

Lomakkeet, jotka voidaan liittää Lupapisteessä jätettyyn hakemukseen
- selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta 
- kuntatekniikkaan liittyminen 
- pääsuunittelijan tarkistuslista,  
- jätevesijärjestelmän suunnitelma 
- naapurin kuuleminen ja suostumus - kaikki luvat

 

 Tarkastusasiakirjat, jotka voidaan liittää Lupapisteeseen
- KVV / IV- työn
- savuhormi
- työmaa päiväkirja (talousrakennus ja pienet laajennukset)
- jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirja

 

Lomakkeet, jotka edelleen toimitetaan lupakäsittelyyn paperisina
- rakennusluvan voimassaoloajan pidentämistä koskeva hakemus 
HUOM! Näitä ei liitetä Lupapisteeseen

  

Käytöstä poistuneet lomakkeet, joita käytetään ainoastaan poikkeustapauksissa (otettava yhteys rakennusvalvonnan lupasihteeriin) 
- lupahakemus (rakennuslupa, toimenpidelupa, toimenpideilmoitus, purkamislupa, maisematyölupa) 
- hakemus / ilmoitus työnjohtaja 
- suunnittelijan kelpoisuuden arviointi 

       

 
På svenska
Viimeksi muokattu 30.08.2018