Pysäköintiohjelma

På svenska

Pysäköintikysely

Kaikilla sipoolaisilla on nyt mahdollisuus vaikuttaa pysäköintilinjausten laadintaan ja pysäköinnin kehittämiseen vastaamalla verkkokyselyyn pysäköinnistä. Verkkokysely on avoinna sunnuntaihin 30.9. saakka. Kyselyn tulokset huomioidaan pysäköintilinjausten laadinnassa.

Pääset kyselyyn tästä linkistä.

Kaikkien kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan palkinnoksi lahjakortteja Gumbostrand Konst & Formiin.

Pysäköintilinjaukset

Pysäköintiohjelma

Sipoon kunnan Kehitys- ja kaavoituskeskus on aloittanut koko kuntaa koskevien pysäköintilinjausten laatimisen. Työssä kartoitetaan pysäköinnin nykytila kunnassa, asetetaan tavoitteet pysäköinnin kehittämiselle kestävän liikkumisen edellytysten mukaisesti sekä määritellään pysäköinnin kehittämistoimet ja suunnittelulinjaukset. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan näiden nettisivujen kautta.

Miksi pysäköintilinjaukset tehdään?

Pysäköintilinjauksilla tullaan ohjaamaan pysäköinnin sijoittumista ja määrää. Keskeisenä tavoitteena on kehittää kaupunkikuvaa ja ihmisläheistä ympäristöä, jossa autojen rooli ei ole hallitseva, mutta liikkuminen sujuu kaikilla kulkumuodoilla. Kunnan kehittäminen ja erityisesti Nikkilän sekä Söderkullan tiivistäminen ja täydentäminen edellyttävät uusia ratkaisuja pysäköinnin järjestämiseltä.

Kunnan molemmissa taajamakeskuksissa on hyvä joukkoliikennetarjonta ja palvelut sijaitsevat kävelyetäisyydellä. Sipoo on myös sitoutunut kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen, jotta asukkaiden olisi helppo ja turvallista liikkua lihasvoimin. Nämä sekä muut yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset vaikuttavat autopaikkojen tarpeeseen ja pysäköinnillä on merkittävä rooli liikennejärjestelmälle ja kaupunkirakenteelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Siksi on tärkeää luoda tavoitteet ja suunta pysäköinnin kehittämiselle ja suunnittelulle kunnassa, jotta pysäköintiratkaisut ovat linjassa asetettujen tavoitteiden ja muun kehittämisen kanssa.

Hankkeen eteneminen

Pysäköintilinjausten laadinta jakaantuu kolmeen vaiheeseen: nykytila, pysäköintiskenaariot ja pysäköintilinjaukset. Nykytilan osalta määritetään nykyiset pysäköintipaikat ja niiden sijoittuminen sekä kartoitetaan haasteita pysäköinnissä eri sidosryhmien näkökulmasta. Laadittavat pysäköintiskenaariot auttavat hahmottamaan, miten erilaiset pysäköinnin ohjauskeinot auttavat pääsemään kohti Sipoon tavoitteita kestävän liikennejärjestelmän, viihtyisän kaupunkiympäristön ja liikkumisen helppouden edistämiseksi. Skenaarioiden pohjalta laaditaan pysäköintilinjaukset tuleville vuosille.

Lisätietoja hankkeesta:

Kaisa Jama, yleiskaavapäällikkö, kaisa.jama(at)sipoo.fi / 040 191 4521

Kaisa Karhula, projektipäällikkö / WSP Finland, kaisa.karhula(at)wsp.com / 040 620 3798

 

Sipoon kunnassa on maksuttomia pysäköintialueita mm. Nikkilän linja-autoaseman läheisyydessä ja Söderkullan keskustassa. Liityntäpysäköinti tarjoaa kätevän mahdollisuuden yhdistää joukkoliikenne henkilöauton ja polkupyörän käyttöön.

Viimeksi muokattu 18.09.2018