Pysäköintiohjelma

På svenska


Pysäköintilinjaukset

Sipoon kunnan Kehitys- ja kaavoituskeskus on aloittanut koko kuntaa koskevien pysäköintilinjausten laatimisen. Työssä kartoitetaan pysäköinnin nykytila kunnassa, asetetaan tavoitteet pysäköinnin kehittämiselle kestävän liikkumisen edellytysten mukaisesti sekä määritellään pysäköinnin kehittämistoimet ja suunnittelulinjaukset. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan näiden nettisivujen kautta.

Miksi pysäköintilinjaukset tehdään?

Pysäköintilinjauksilla tullaan ohjaamaan pysäköinnin sijoittumista ja määrää. Keskeisenä tavoitteena on kehittää kaupunkikuvaa ja ihmisläheistä ympäristöä, jossa autojen rooli ei ole hallitseva, mutta liikkuminen sujuu kaikilla kulkumuodoilla. Kunnan kehittäminen ja erityisesti Nikkilän sekä Söderkullan tiivistäminen ja täydentäminen edellyttävät uusia ratkaisuja pysäköinnin järjestämiseltä.

Kunnan molemmissa taajamakeskuksissa on hyvä joukkoliikennetarjonta ja palvelut sijaitsevat kävelyetäisyydellä. Sipoo on myös sitoutunut kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen, jotta asukkaiden olisi helppo ja turvallista liikkua lihasvoimin. Nämä sekä muut yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset vaikuttavat autopaikkojen tarpeeseen ja pysäköinnillä on merkittävä rooli liikennejärjestelmälle ja kaupunkirakenteelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Siksi on tärkeää luoda tavoitteet ja suunta pysäköinnin kehittämiselle ja suunnittelulle kunnassa, jotta pysäköintiratkaisut ovat linjassa asetettujen tavoitteiden ja muun kehittämisen kanssa.

Hankkeen eteneminen
Pysäköintilinjausten laadinta jakaantuu kolmeen vaiheeseen:
- nykytila
- pysäköintiskenaariot
- pysäköintilinjaukset.


Nykytilan osalta määritetään nykyiset pysäköintipaikat ja niiden sijoittuminen sekä kartoitetaan haasteita pysäköinnissä eri sidosryhmien näkökulmasta. Laadittavat pysäköintiskenaariot auttavat hahmottamaan, miten erilaiset pysäköinnin ohjauskeinot auttavat pääsemään kohti Sipoon tavoitteita kestävän liikennejärjestelmän, viihtyisän kaupunkiympäristön ja liikkumisen helppouden edistämiseksi. Skenaarioiden pohjalta laaditaan pysäköintilinjaukset tuleville vuosille.

Sipoon kunta teetti pysäköintikyselyn syksyllä 2018. Kyselyyn tuli runsas määrä vastauksia.  Sipoon kunnan pysäköintikyselyn 2018 vastaukset on koottu tähän yhteenvedoksi.

Lisäksi on laadittu Sipoon pysäköintipaikkojen käyttöaste-esite, johon voit tutustua tässä.

Lisätietoja hankkeesta:

Leena Gruzdaitis, projektipäällikkö / WSP Finland, leena.gruzdaitis(a)wsp.com / 040 778 6714

 

Viimeksi muokattu 27.02.2020