Asukastyytyväisyyskysely

Sipoon kunnan katu- ja viheralueiden yksikkö teetti keväällä talvihoidon asukastyytyväisyyskyselyn. Kyselyyn tuli yhteensä noin 200 vastausta kaikilta kunnan viideltä talvihoidon alueelta. Alueet koostuivat kunnan omistuksessa olevasta katuverkosta ja ryhmittyivät voimassa olevien urakka-alueiden mukaisesti.

Talvihoidon alueet ovat:

  • Eriknäs ja Hiekkamäentien yritysalue
  • Myyras
  • Nikkilän kartano, Jokipuisto ja Jokilaakso
  • Nikkilän keskusta, Talma ja Vaahteramäki
  • Söderkulla, Taasjärvi ja Hansas

Asukastyytyväisyyskyselyn tulokset

Asukastyytyväisyyskyselyn vastausmäärät vaihtelivat suuresti alueiden välillä, mikä johtunee osittain alueiden suurista kokoeroista.

Kaikista eniten palautetta alueilta nousi muun muassa seuraavista asioista:

  • Aurauksen ajoitus ja lumivallien johdosta kaventuneet kadut sekä koululaisten käyttämien väylien hoidon priorisointi
  • Hiekanpoiston viimeistely ja hiekkakasojen poiskerääminen
  • Roska-astioiden tyhjennysvälin muutos ja määrän lisääminen
  • Katuvalaistuksen korjausajat

Halutessasi pääset tämän linkin kautta lukemaan talvihoidon asukastyytyväisyyskyselyn tulokset kokonaisuudessaan. (pdf.)

Kiitos kaikille vastauksen antaneille!

Saman kaltainen kysely kesäkauden hoitotoimenpiteistä katu- ja viheralueilla avataan myöhemmin syksyllä.

På svenska

Viimeksi muokattu 08.08.2019