Kasvinsuojeluaineen käyttö Sipoon julkisilla alueilla

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut tiedotteessaan 16.6.2017 suosituksen tiedottaa kasvinsuojeluaineiden käytöstä julkisilla alueilla.

Sipoon kunta käyttää kasvinsuojeluainetta kunnan mailla olevien rikkakasvien poistamiseen ja haittakasvien, kuten jättiputken torjuntaan. Kivetyllä alueella rikkakasvien poistaminen muilla menetelmillä on haastavaa, koska juuristo kulkee kiveyksen välissä ja ulottuu syvälle maaperään.

Kasvinsuojelussa paras vaikutus on glyfosaattipohjaisilla aineilla, kuten Roundup Biolla, joka on Tukesin hyväksymä aine. Kasvinsuojeluainetta käytetään pääasiassa sellaisilla alueilla, joilla ei ihmisiä tai lemmikkieläimiä liiku. Näitä ovat kivetyt katualueet, kuten ajoradan kanttikiven reuna, liikenneympyrät ja liikenteenjakajat. Tarvittaessa kasvinsuojeluaineita käytetään kunnan kiinteistöjen alueilla. Käsittely tehdään kasvukauden aikana keskimäärin kaksi kertaa. Ainetta ei käytetä kunnan leikkipuistoissa. Leikkipuistoissa ja muilla vilkkaassa käytössä olevilla alueilla käytetään luonnonmukaista pelargonihappoa.

Tukesin tiedotteessa (16.6.2017) todetaan, että käsiteltyjen alueiden merkitsemiseen ei ole lakisääteistä velvoitetta, mutta Tukes suosittelee merkitsemistä alueilla, joilla liikkuu ihmisiä ja lemmikkieläimiä. Sipoon kunta tiedottaa käsittelyistä ja käsiteltävistä alueista etukäteen kunnan verkkosivuilla. Lisäksi kunta tekee käsittelyn yöaikaan, jolloin ihmisiä liikkuu vähän. Käsittelyn suorittava henkilö varmistaa, että alueella ei ole ihmisiä käsittelyn aikana. Kasvinsuojeluaine kuivuu kasvin pintaan noin 15 minuutissa. Tämän jälkeen "käsitellyille alueille on käytännössä turvallista mennä heti", toteaa Tukesin ylitarkastaja Sirpa Luomahaara HS:n haastattelussa 8.6.2017.

Glyfosaattipohjaisia aineita käytetään myös kotipuutarhoissa, mutta julkisilla alueilla aineen käyttö edellyttää kasvinsuojeluainetutkinnon suorittamista. Näin voidaan varmistaa aineen ammattimainen käyttö sekä käytön tarpeellisuuden arviointi. Sipoon kunta suositteleekin, että myös kunnassa toimivat kiinteistöhuoltoyhtiöt tiedottavat asukkaita tai kohteiden käyttäjiä aineen käytöstä. Sipoon kunnassa on kokeiltu luonnonmukaisia kasvinsuojelumenetelmiä, ja kunta pyrkii luopumaan glyfosaatin käytöstä vähitellen.

Kunta vähentää kasvinsuojeluaine glyfosaatin käyttöä rikkakasvien ja vieraslajien torjunnassa puistoalueilla. Kunta on jo sopinut Etelä-Sipoossa puistoalueiden kunnossapitoa hoitavan urakoitsijan kanssa, ettei 2019-2020 jatkuvassa urakassa käytetä enää glyfosaattia. Tavoitteena on, että puistoalueilla glyfosaatin käyttö korvattaisiin kokonaan muutaman vuoden sisällä luonnonmukaisilla menetelmillä, kuten pelargonihapolla ja höyrylaitteiden käytöllä.

Lisätietoja:

Kunnanpuutarhuri, yhteystiedot.

Tuomas Auvinen, kiinteistönhoidon esimies, puh. 040-357 2264, tuomas.auvinen@sipoo.fi

Lue Tukesin tiedote:

Kasvinsuojeluaineiden käyttöä harkittava tarkkaan julkisilla alueilla

På svenska

Viimeksi muokattu 10.07.2019