Kiinteistön omistajan vastuu

 

Tontin kasvillisuus

Pihojen puut, pensaat ja istutukset kaunistavat naapurustoa, mutta saattavat väärin istutettuina tai hoitamattomina heikentää tienkäyttäjien näkyvyyttä ja näin ollen aiheuttaa liikenteelle vaaratilanteita. Tielueelle ulottuvat oksat voivat myös haitata katujen ja pengerten kunnossapitoa.

Kiinteistön omistajia pyydetään huolehtimaan että tontin puut ja pensaat eivät estä kadulla olevien liikennemerkkien havaitsemista, katuvalojen valaisemista tai aiheuta muuta haittaa liikenväylien käyttäjille. Muussa tapauksessa kunta hoitaa oksien leikkauksen ja veloittaa kiinteistön omistajaa työstä.

 

Kadun ja kiinteistön välinen alue

Kadun ja kiinteistön väliselle, kunnan omistuksessa olevalle alueelle voidaan kiinteistön omistajan pyynnöstä toimittaa joko multaa tai kiviainesta (16-32 mm sepeliä). Kiinteistön omistajan vastuulle jää alueen kunnostaminen ja hoitaminen.

 

Tonttiliittymät

Kiinteistön omistaja vastaa kokonaan rakennusluvan mukaisen liittymän rakentamisesta ja ylläpidosta. Omistajan vastuulla on esimerkiksi liittymän avaaminen talvisin aurauksen jäljiltä. Myös uusilla kaava-alueilla liittymän teko jää kiinteistön omistajalle, mikäli kadut on jo kunnan toimesta asfaltoitu ja reunakivet asennettu.

 

Tierummut

Tontin ja tonttiliittymän alueella sijaitsevat tierummut ja niiden avaamiset tarvittaessa ovat kiinteistön omistajan vastuulla.

 

På svenska
Viimeksi muokattu 17.09.2018Yhteydenotot ja lisätietoja:

vt. Kunnanpuutarhuri
Petri Saarinen
040-671 2815
petrikalevi.saarinen(at)sipoo.fi


vt. Aluemestari
Jim Hindsberg
050-554 4527 
jim.hindsberg(at)sipoo.fi