Rakennuskieltoalueet

På svenska

Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen päättymispäivä on mainittu jokaisen kieltoalueen kohdalla. Kiellot ja rajoitukset päättyvät kuitenkin kyseisen kaavan saatua lainvoiman. Samoin kiellot ja rajoitukset jatkuvat asetetun määränpäivän yli mikäli kaavan valituskäsittely on kesken, ja päättyvät vasta kaavan lainvoimaistuttua.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 38 §:n mukainen rakennuskielto ja 128 §:n mukainen tomeenpiderajoitus on voimassa seuraavilla alueilla yleiskaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi:

Maankäyttö- ja rakennuslain 16.§:n 3.momentin mukaista suunnittelutarvealuetta on koko Sipoon kunnan asemakaavoitetun tai ranta-asemakaavoitetun alueen ulkopuolinen alue.

Rakennuskiellot Byggförbud

Rakennuskieltokartta

 

 

 

 

Viimeksi muokattu 23.03.2020