G 13 Sipoon yleiskaava 2025

På svenska

Sipoon valtuusto hyväksyi Sipoon yleiskaava 2025:n 15.12.2008 (108 §). Kaavasta valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään 23.12.2011 kaavasta jätetyt valitukset.

Sipoon yleiskaava 2025 kuulutettiin lainvoimaiseksi 25.1.2012, ja korvaa aiemmat yleiskaavat.

Helsingin hallinto-oikeus kumosi valtuuston päätöksen siltä osin, kun se koskee osia Hitån-Ormträskin ja Majvikin alueille osoitetuista taajamatoimintojen alueista (A). Näillä alueilla ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa, vaan alueiden maankäyttöä ohjaa Itä-Uudenmaan maakuntakaava (kts. Itä-Uudenmaan maakuntakaava, kaavakartta).

Oikeusvaikutteisena laadittua yleiskaavaa toteutetaan yksityiskohtaisempien osayleiskaavojen sekä asemakaavoituksen kautta. Yleiskaava toimii myös lupavalmistelun pohjana.

Aineisto pdf-tiedostoina:

1. Sipoon yleiskaava 2025
3. Merkinnät ja määräykset A4
4. Yleiskaavaselostus ja liitteet 

Viimeksi muokattu 21.01.2019