Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailu

Kansainvälinen suunnittelukilpailu Söderkullan ja Sipoonlahden ympäristön alueesta järjestettiin vuoden 2011 aikana. Kilpailu järjestettiin yhteistyössä Sipoon kunnan, Aalto yliopiston ja TEKES:n kanssa. Lisäksi valmisteluun osallistui laaja joukko erilaisia toimijoita.  Aaltoyliopiston julkaisu SIBBESBORG Kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailu: Raportti kilpailuhankkeen valmistelusta ja toteutuksesta 2010-2011

Kilpailulla haettiin kokonaisnäkemystä paikallisten ja kansainvälisten kestävän kehityksen tavoitteiden sisällyttämiseksi yhdyskunnan suunnitteluun ja toteutukseen. Tarkoituksena oli yleissuunnitelman laatiminen 70 000–100 000 asukkaan yhdyskunnalle Sipoonlahden ympäristöön.

Tavoitteena oli, että Sibbesborgin alue tulee toimimaan kestävän yhdyskunnan pilottihankkeena. Tarkasteltavia kestävän kehityksen teemoja olivat liikkuminen; asuminen ja elämäntapa, ympäristö ja maisema; eko- ja energiatehokkuus sekä työpaikat ja palvelut. Kullekin teemalle oli kilpailuohjelmassa määritetty yksityiskohtaisempia tavoitteita. På svenska

Kilpailuehdotukset arvosteli näihin tavoitteisiin peilaten eri alojen asiantuntijoista koostuva tuomaristo. Kilpailuun tuli yhteensä 30 ehdotusta Suomesta ja ulkomailta, joista kolme palkittiin, kaksi sai erikoismaininnan ja kolme kunniamaininnan

Palkitut kilpailuehdotukset:
Voittaja: kilpailutyö nimeltä Nourish
Toinen palkinto: Balance
Kolmas palkinto: Sibblings, sivu 1, Kolmas palkinto: Sibblings, sivu 2, Kolmas palkinto: Sibblings, sivu 3, Kolmas palkinto: Sibblings, sivu 4, Kolmas palkinto: Sibblings, sivu 5, Kolmas palkinto: Sibblings, sivu 6, Kolmas palkinto: Sibblings, description, Kolmas palkinto: Sibblings, abstract 
Erikoispalkinto: Cycle
Erikoispalkinto: Urbi et orbi
Kunniamaininta: Letters from Sibbesborg 62 Mt 
Kunniamaininta: City Game
Kunniamaininta: Heart and Soul (Vesi)

Evaluointiasiakirja englanniksi, pdf
Aaltoyliopiston tutkimusraportti kilpailusta, pdf
Yhteenveto kilpailukommenteista, pdf
Kilpailuohjelma suomeksi, pdf  

Yhteistyökumppanit

Aalto-yliopiston tutkimusryhmä on osallistunut Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailun ohjelmointiin ja seurannut hankkeen etenemistä dokumentoimalla ja arvioimalla tuloksia. Raportti kilpailuhankkeen valmistelusta ja toteutuksesta 2010-2011  on ilmestynyt Aalto-yliopiston julkaisusarjassa Aalto-C 19/2012. Raportin laatijat ovat Tiina Merikoski, Susa Eräranta ja Aija Staffans.

 

Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus rahoittaa kasvuun ja uuteen liiketoimintaan tähtäävien innovaatioiden kehittämistä. Sibbesborgin kilpailua tuki Tekesin kestävän kehityksen ohjelma.

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhteisö sekä edunvalvoja, joka toimii aktiivisesti arkkitehtuurin ja korkealaatuisen elinympäristön puolesta.
 
 
 SANTASALO Ky on kauppaan ja palveluihin sekä kaupunkisuunnitteluun erikoistunut asiantuntijayritys. Sibbesborgissa yhtiö on kehittämässä alueen kauppapalveluita ja palvelutarjonnan sisältöä. 
 Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan kilpailuehdotuksista löydettiin visionäärisiä tulevaisuuskuvia sekä kaupunkirakenteesta, asumisesta että asukkaiden elämäntavoista. Nämä tulevaisuuskuvat on koottu ja kiteytetty kehityskuvaan. Nyt suunnittelu jatkuu Sibbesborgin osayleiskaavan laatimisella. Erilaisia pohja- ja erityisselvityksiä on laadittu yhteistyössä suunnittelukilpailun voittaneen työryhmä (WSP Finland Oy) kanssa.
 
 Serum Arkkitehdit laativat 2015 Söderkullan kartanon viitesuunnitelman.
 Futudesign Oy on laatinut  2015 Söderkullan kartanoalueen konseptisuunnitelman.

 

Viimeksi muokattu 04.01.2019