G 27 Gumbostrand-Västerskogin osayleiskaava

Kunnanhallituksen päätökseen pohjautuen Sipoon kunnan tavoitteena on käynnistää vuosittain yhden kyläosayleiskaavan laatiminen. Kyläosayleiskaavoituksella on tarkoitus ohjata haja-asutusta kyläkeskuksiin ja helpottaa yksittäisten lupien käsittelyä. På svenska

Parhaillaan on meneillään Pohjois-Paippisten kyläosayleiskaavan laatiminen, jossa tutkitaan ja sovelletaan uutta menetelmää määritellä kiinteistöjen rakennusoikeuden mitoitus rakennettavuusvyöhykkeisiin perustuen.

Kyläalueiden osayleiskaavoitus

Kyläalueiden osayleiskaavoituksella pyritään kehittämään kyläalueita ja ohjaamaan alueen maankäyttöä siten, että uudisrakentaminen osoitetaan maiseman ja ympäristön kannalta soveltuviin paikkoihin täydentämään olemassa olevaa kylärakennetta.

G 27 Gumbostrand-Västerskogin osayleiskaava

Vastauksena kaavoitusaloitteeseen (13.10.2015) Gumbostrand-Västerskogin osayleiskaavatyö otettiin mukaan kunnan kaavoitusohjelmaan 2016-2019 (KH 1.12.2015).

Alue on Sipoon yleiskaava 2025:ssä valtaosin kyläaluetta. Alueelle on mahdollista laatia mitoittava kyläosayleiskaava.

Kaavan mitoituksessa on tarkoitus hyödyntää Pohjois-Paippisten osayleiskaavatyössä kehitettävää mitoitusmenetelmää.

Lisätietoja antavat
Suunnitteluratkaisuja koskevissa asioissa: A-Konsultit, Staffan Lodenius, puh. 050 596 5421, staffan.lodenius@a-konsultit.fi


Kaavaprosessia ja aikatauluja koskevissa asioissa: Sipoon kunta, yleiskaavasuunnittelija Niko Mäkinen, puh. 040 352 3811, niko.makinen(at)sipoo.fi

 

Rakennemallit

Maankäyttöjaostosta 10.6.2019 jatkovalmisteluun palautettu rakennemallien kooste:

Rakennemallikooste, pdf
Alustava selostus rakennemallikoosteesta, pdf
Maankäyttöjaostosta 10.6. jatkovalmisteluun palautettu rakennemallien kooste, kommentteja kerättiin 8.9.2019 asti.

 

Gumbotalon N'avetan Laiturin yläkerrassa järjestetyllä kaavaklinikalla 20.-21.3.2019 käsitellyt alustavat rakennemallit ja niihin liittyvä selostus. Näihin oli aikaa kommentoida 03.05.2019 klo 14:00 asti:

Rakennemalli 1 "Nauhat", pdf
Rakennemalli 2 "Poikittain", pdf
Rakennemalli 3 "Käytävä", pdf
Rakennemalli 4 "Silmut", pdf
Merkintöjen selitykset, pdf
Rakennemallien selostus, pdf

Aloitusvaihe: asukasilta 05.09.2018

Asukasilta järjestettiin 5.9.2018 klo 17.00-19.00 Gumbontalolla, kiitos runsaasta osallistumisesta kaikille!
Asukasillan 5.9.2018 aineisto tästä linkistä tutustuttavaksenne.

Kuulutus vireilletulosta 21.6.2018, pdf
Osallistumis-ja arviointisuunnitelma, pdf

Gumbostrand-Västerskogin kaavoituksen asukaskysely

Sipoon kunta teki kyselyn kaikille alueen maanomistajille, jotta saamme kaavoituksen lähtökohdaksi kyläläisten näkemykset nykyisestä ja tulevaisuuden asumisympäristöstä. Sipoon kunta kokosi vastaukset ja niitä käytetään valmisteluaineistona osayleiskaavan laadinnassa. Vastausaikaa oli 30.9.2018 asti. Kaavoituksen lähtökohdaksi tehdyn, asukkaiden näkemyksiä kartoittavan kyselyn vastaukset tässä.

Alueelle laadittuja selvityksiä

Luontoselvitys Gumbostrandiin 23.1.2019

Viimeksi muokattu 09.09.2019