Kehitys- ja kaavoituskeskuksen yhteystiedot

 

Kehitys- ja kaavoituskeskus toimii suoraan kunnanhallituksen ja maankäyttöjaoston alaisuudessa. På svenska
Keskuksen tehtäviin kuuluvat erityisohjelmien luominen, pitkän aikavälin suunnittelu, matkailu- ja
elinkeinoasiat, joukkoliikenne, kaavoitus-, maankäyttö-, tontinmyynti-,  kiinteistönmuodostus- ja mittausasiat.

Ensisijaisesti pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun, puh. 09 2353 6000, josta puhelu ohjataan oikealle henkilölle.

Strateginen suunnitteluyksikkö

Kehitysjohtajan sijaisena toimii kunnanjohtaja Mikael Grannas.

Elinkeinoyksikkö

Elinkeinopäällikkö
Elina Duréault
040 191 4465

Yrityskoordinaattori
Henna Piilo
040 480 8529

Sähköposti: etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Kaavoitusyksikkö  

Kaavoituspäällikkö
Jarkko Lyytinen
050 409 3957

Kaavoituskoordinaattori
Suvi Kaski
040 191 6082

Kaavoittaja
Aino Kuusimäki
040 185 5318

Kaavoittaja
Dennis Söderholm
040 141 7043

Yleiskaavasuunnittelija
Niko Mäkinen
040 352 3811

Kaavoittaja
Jani Ylimäki
040 356 3037

Suunnitteluavustaja
Barbro Lindström on virkavapaalla 31.1.2020 asti
sijainen Kaisa Linnasalo

040 191 4361

Paikkatietosuunnittelija
Birgitta Smeds
040 191 4358

Liikennesuunnittelija
Eva Lodenius
040 191 4505

Vuorovaikutussuunnittelija
Virva Korkeamäki
040 191 4357

Mittaus- ja kiinteistö -yksikkö

Tonttipäällikkö
Anna-Leena Rouhiainen
040 191 4359

Maanmittausinsinööri
Teemu Laine on virkavapaalla,
sijainen Janne Karjalainen
040 144 0363


Maankäyttöinsinööri
Maija Lääti on virkavapaalla,
sijainen Oskar Mattsson
040 634 2568

Maankäyttöasiantuntijan sijainen
Janne Juslin
040 480 6292

Paikkatietoinsinööri
Tuija Tzoulas
040 191 4532

Kartoittajan sijainen
Arttu Purhonen
040 191 4447


Sähköposti: etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Viimeksi muokattu 17.10.2019