Katunäkymä

TM 2 Talman keskustan eteläosa

På svenska
Asemakaava

Noin 45 hehtaarin laajuinen suunnittelualue sijaitseeAlustava rajaus opaskartalla Talman nykyisen kyläkeskuksen ja laskettelukeskuksen välisellä, pääosin metsäisellä mäkialueella. Alue rajautuu pohjoisessa Kerava-Porvoo rataan (suunnitellun kokoojakatuyhteyden osalta Martinkyläntiehen), idässä Talmantien varren omakotiasutukseen, etelässä Talmantiehen ja lännessä Vanikonrinteen asutukseen.

Alueesta on tavoitteena muodostaa Talman tulevan taajamakeskuksen ja juna-aseman läheinen, monimuotoinen sekä varsin tiivis ja tehokkaasti toteutettu asumispainotteinen alue noin 1600-2000 asukkaalle. Asumisen lomaan (pääosin rakennusten yhteyteen ja pohjakerroksiin) voidaan sijoittaa sellaista liike-, työ- ja palvelurakentamista, josta ei aiheudu ympäristöhäiriöitä.

Alueen tehokkaalla rakentamisella ja tiiviillä rakenteella tulee luoda edellytyksiä hyvien joukkoliikenneyhteyksien järjestämiselle (ensi vaiheessa bussiliikenteelle ja pidemmällä aikavälillä junayhteydelle välillä Kerava-Nikkilä) sekä kävellen ja pyöräillen kulkemiseen. Kaava-alueen läpi kulkee osayleiskaavan mukainen alueellinen kokoojakatu, jolle on esitetty eritasoliitymä radan kanssa. Kokoojakatu muodostaa tulevaisuudessa pohjois-eteläsuuntaisen yhteyden Martinkyläntieltä Keravantielle, ja sen on tarkoitus toimia myös alueen bussiliikenteen yhtenä pääliikennöintireittinä Talman alueen toteutuksen alkuvaiheista lähtien.

Yhteyshenkilöt

Suvi Kaski, kaavoituskoordinaattori, puh. 040 191 6082

Jarkko Lyytinen, asemakaavapäällikkö, puh. 050 409 3957

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Tilaa sähköpostitiedote

Jos haluat tietoa tämän asemakaavan etenemisestä sähköpostiisi, lähetä viesti suvi.kaski@sipoo.fi. Saat sähköpostitse tiedon mm. kaavan nähtävilletulosta.

Asemakaavaluonnosta laaditaan parhaillaan ja se on tarkoitus saada nähtäville kevään aikana. Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta tullaan tiedottamaan lähempänä tarkemmin sähköpostilistalle ja kuulutuksena kunnan nettisivuilla.

Aloitusvaihe

Ihmisiä suunnitteluillassaTorstaina 15.6.2017 järjestettiin suunnitteluilta TalmaSkin kesäravintolassa. Kiitos kaikille osallistujille!

Tapahtumassa oli mahdollisuus tutustua Talman keskustan eteläosan asemakaavan alustavaan viitesuunnitelmaan. Muita aiheita olivat Talman imago ja brändi sekä verkkoviestintä. Alla olevien linkkien kautta pääset tutustumaan esittelyaineistoihin.

Suunnittelun lähtökohdat: osayleiskaava ja ideasuunnitelma (pdf)
Talman keskustan eteläosan viitesuunnitelma: havainnekuva (pdf)
Talman keskustan eteläosan viitesuunnitelma: visualisointikuvia (pdf)
Talman imago ja brändi: poimintoja tutkimuksista (pdf)
Tulevaisuuden Talma: Mikä sana kuvaa mielestäsi tulevaisuuden Talmaa (pdf)
Verkkoviestintä Talman suunnittelussa (pdf)

Asemakaavatyö kuulutettiin vireille 30.11.2016.

Kuulutus (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Selvitykset

Luontoselvitys (pdf)
Aseman tarveselvitys (pdf)

 

Viimeksi muokattu 28.01.2019