RA 5 Kaunissaari

PÅ SVENSKA

Ranta-asemakaava

Suunnittelualue Kaunissaari sijaitsee Sipoon saaristossa Sipoonselällä, Pirttisaaresta länteen. Kaava-alue koostuu kooltaan 104 hehtaarin saaresta sekä saaren välittömässä läheisyydessä olevista vesialueista. Alueenmaanomistaja on Helsingin kaupunki. Kaunissaari on luonnonmaisemaltaan merkittävä saari ja sillä on myös kulttuurihistoriallisia,historiallisia ja luonnonsuojelullisia arvoja. Alueen arvot huomioidaan suunnittelussa.


Kaunissaaren ranta-asemakaava pohjautuu alueen maanomistajan tarpeeseen uusista majoitusmökeistä (alustavasti n. 30 kpl). Alueelle ei rakenneta omarantaisia mökkejä. Olemassa olevien mökkien kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot selvitetään. Ranta-asemakaavassa tullaan esittämään nykyisen käyntisataman laajennus, kaksi muuta satama-aluetta, uimaranta sekä saunojen ja huoltorakennusten paikat. Telttailulle esitetään sille sallitut alueet. Aluetta kehitetään kaikille avoimena virkistysalueena.

 

 

Kaunissaaren kartta

Yhteyshenkilöt
kaavoituspäällikkö, Jarkko Lyytinen
puh. 050 409 3957
etunimi.sukunimi@sipoo.fi

 

Maanomistajan edustaja 
Helsingin kaupunki:
projektipäällikkö Hannu Airola
puh. 09 310 87743
etunimi.sukunimi@hel.fi

 

Voimaantulo

Valtuusto on päätöksellään 18.5.2020 § 22 hyväksynyt RA5 Kaunissaaren ranta-asemakaavan.
Asemakaava tulee tällä kuulutuksella voimaan.

Kuulutus voimaantulosta 16.7.2020 (pdf)

Hyväksyminen

Valtuusto on päätöksellään 18.5.2020 § 22 hyväksynyt RA5 Kaunissaaren ranta-asemakaavan. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 26. toukokuuta 2020 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.
http://sipoo01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20202711-6

Kuulutus 28.5.2020 (pdf)

Kaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)

Selostuksen liitteet (pdf)

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
2. Viranomaisneuvottelun muistio (pdf)
3. Asemakaavakartan pienennös ja asemakaavamääräykset (pdf)
4. Asemakaavan seurantalomake (pdf)
5. Kiinteistörekisteriote (pdf)
6. Yleisen keskustelutilaisuuden yhteenveto (26.10.2016) (pdf)
7. Kaunissaaren telttailun historiaa, Kaunissaaren Ystävät ry (1.2.2017) (pdf)
8. Ehdotukesta saatu palaute ja siihen laaditut vastineet (pdf)
9. Rakentamistapaohje (pdf)

 

Ehdotusvaihe

Ranta-asemakaavaehdotus on MRL:n 65 § ja MRA:n 27 § mukaisesti nähtävillä 14.11 - 16.12.2019 asiakaspalvelu INFO:ssa (Pohjoinen Koulutie 2, Nikkilä) kirjaston aukioloaikana, Söderkullan  kirjaston aulassa (Amiraalintie 2, Söderkulla) sekä kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat.

Mahdolliset muistutukset toimitetaan kirjallisesti 16.12.2019 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus 14.11.2019 (pdf)

Kunnanhallituksen päätös nähtäville asettamisesta 29.10.2019 § 318 (pdf)

Kaavakartta, ehdotus (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

Selostuksen liitteet (pdf)

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
2. Viranomaisneuvottelun muistio (pdf)
3. Asemakaavakartan pienennös ja asemakaavamääräykset (pdf)
4. Asemakaavan seurantalomake (pdf)
5. Kiinteistörekisteriote (pdf)
6. Yleisen keskustelutilaisuuden yhteenveto (26.10.2016) (pdf)
7. Kaunissaaren telttailun historiaa, Kaunissaaren Ystävät ry (1.2.2017) (pdf)
8. Luonnoksesta saatu palaute ja siihen laaditut vastineet (pdf)
9. Rakentamistapaohje (pdf)

Havainnekuva (pdf)

Selvitykset

Kaunissaaren ranta-asemakaavasta pidettiin yleinen keskustelutilaisuus Helsingissä 26.10.2016.
Luonnosvaihe

Kuulutus luonnoksesta 16.6.2016 pdf
Kaavaluonnos kartta pdf
Kaavaluonnoksen selostus pdf
Selostuksen liitteet pdf


Aloitusvaihe

Ranta-asemakaava kuulutettiin vireille 24.3.2016.

Kuulutus vireilletulosta 24.3.2016 (pdf)
Osallistumis- ja arviontisuunnitelma (pdf)

Viimeksi muokattu 15.07.2020