N 49 Kortteli 1015 (ent. linja-autoasema), 1008 ja 1006

På svenska

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Nikkilän keskustassa, Ison Kylätien ja Mixintien risteyksen lounaisnurkassa sekä Ison Kylätien itäpuolella Kulmakujan molemmin puolin. Muutosalueen pinta-ala on noin 1,7 ha. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa asuinrakennuksien rakentamista Nikkilän entisen linja-autoaseman alueelle. Samalla tarkistetaan naapurikorttelien maankäyttöä ja arvokkaiden rakennusten suojelumerkintöjä.

Kaava-alue taustakartalla

Yhteystiedot

kaavoittaja Dennis Söderholm
puh. 040 141 7043

kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen
puh. 050 409 3957

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

 

 

 

 

Kaava-alue ilmakuvassa

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus on MRL:n 65 § ja MRA:n 27 § mukaisesti nähtävillä 10.9.–12.10.2020 asiakaspalvelu Sipooinfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) Infon aukioloaikoina ja kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisesti 12.10.2020 klo 15:00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus 10.9.2020 (pdf)

Asemakaavaehdotus (pdf)

Selostus (pdf)

Selostuksen liitteet (pdf):
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ehdotusvaiheessa
2. Kaavakartta, pienennös
3. Kaavamääräykset
4. Havainnepiirros
5. Seurantalomake
6. Viitesuunnitelma
7a. Kuntoarvioraportti 2019, Iso kylätie 39
7b. Kuntotutkimusraportti 2019, Iso kylätie 39
8a. Kuntoarvioraportti 2020, Iso kylätie 37
8b. Kuntotutkimusraportti 2020, Iso kylätie 37
9. Maaperän pilaanutineisuustutkimus 2019 Nikkilän vanha bussiasema
10. Rakennustapaohje
11. Vastineraportti luonnosvaiheestaValmisteluvaihe

Luonnos oli nähtävillä 28.11.-30.12.2019

Kuulutus 28.11.2019 (pdf)

Asemakaavaluonnos (pdf)

Selostus (pdf)

Kaava-aineisto oli myös esillä kaavanäyttelyssä, missä suunnittelijat olivat tavattavissa tiistaina 10.12.2019 klo 15–18 Nikkilän kirjaston kokoushuoneessa (Pohjoinen koulutie 2).


Aloitusvaihe

Kuulutus vireilletulosta 2.5.2019 (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

 

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 2.5. – 3.6.2019 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) kirjaston aukioloaikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tuli toimittaa kirjallisesti 3.6.2019 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Viimeksi muokattu 09.09.2020