N 45A Nikkilän koulukeskus

På svenska

Asemakaavan muutos

Kaavamuutosalue sijaitsee Sipoon hallinnollisessa keskustassa Nikkilässä, keskustan koulukorttelialueiden sisällä ja tuntumassa. Iso Kylätie on muutosalueen itäreunalla, eteläreunalla on nyk. Oppilaanpolku ja Suursuonpolku

Asemakaavamuutos on Sipoon kaavoitusohjelman 2017-2020 kohde nro N 45A. Kaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa Nikkilän sydämen sivistyskeskuksen toteuttaminen. Muutos koskee kortteleita 2025 ja 2026 sekä vähäistä osaa länsipuolen puistosta. Samalla päivitetään liikenneverkko tukemaan koulua ja uutta suunnitteilla olevaa Nikkilän sydämen päiväkotia. Y-korttelialueen liikenneverkon kehittäminen osaksi Nikkilän keskustan verkkoa on tärkeä, koko taajaman liikenteen toimintaa parantava tavoite. Alueen eteläpuoleiset kevyen liikenteen väylät korvataan myös asemakaavan muutoksessa kadulla.

Avaa suurempi kartta >
Yhteyshenkilö

Kaavoitusarkkitehti Jarkko Lyytinen
puh. 050 409 3957

sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi

  

 

Avaa suurempi kartta >

Voimaantulo

N 45 A Nikkilän koulukeskuksen asemakaava on lainvoimainen.

Kuulutus lainvoimasta 21.6.2018 (pdf)

 

Hyväksyminen

Valtuusto on päätöksellään 23.4.2018 § 31 hyväksynyt N45 A Nikkilän koulukeskuksen asemakaavamuutoksen.

Kuulutus hyväksymisestä 2.5.2018 (pdf)

Ote pöytäkirjasta § 31 (pdf)

Asemakaavakartta (pdf)

Asemakaavan selostus (pdf)

Selostuksen liitteet (pdf) 

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotus ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä 25.1. – 26.2.2018.

Kuulutus 25.1.2018 (pdf)

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Kaavakartta, ehdotus (pdf)
Selostus, ehdotus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)

Muistutukset toimitetaan kirjallisesti 26.2.2018 klo 14.00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi. Kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

 

Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutetaan vireille 23.11.2017.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Kuulutus 23.11.2017 (pdf)

Sivun lisääjä: 22.11.2017