N 39 Nikkilän pelastusasema

suunnittelualue opaskartalla

På svenska

Asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Sipoon suurimman taajaman ja hallinnollisen keskuksen Nikkilän kaakkoisosassa, Nikkilän entisen sairaala-alueen, nykyisen Itäisen Jokipuiston asuinalueen kaakkoispuolella. Kaava-alueelta on matkaa Nikkilän keskustaan noin 1,5 kilometriä. Asemakaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa uuden, pelastustoimen nykyisiä ja tulevia tilatarpeita palvelevan pelastusaseman rakentaminen liikenteellisesti nykyistä asemaa edullisempaan paikkaan pääliikenneväylän varrelle. Tavoitteena on samalla tutkia sähköhuollon toimivuutta parantavan Sipoon enerigan muuntoaseman sijoittamista Öljytien eteläpuolelle, 110 ja 20 kV:n voimalinjojen erkanemiskohdan läheisyyteen

suunnittelualue ilmakuvassa

Yhteyshenkilöt

kaavoittaja Jani Ylimäki, puh. 040 356 3037
kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen, puh. 050 409 3957
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi

 


Aloitusvaihe

suunnittelualue viistokuvassa

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 5.12.2019 – 3.1.2020

Kuulutus 5.12.2019 (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.12.2019 (pdf)

----

Asemakaava kuulutettiin vireille 12.8.2010.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.8.2010 (pdf)
Kuulutus vireilletulosta (pdf)

Viimeksi muokattu 20.12.2019