På svenska

K 8 B Söderkullan yritysalueen, Pähkinälehdon eteläosan ja Tarapotin työpaikka- ja asuinalueiden asemakaava ja asemakaavamuutos

(ent. Hiekkamäentien asemakaavamuutos)

Noin 52 ha:n suuruinen suunnittelualue sijaitsee Sipoonlahdessa, Etelä-Sipoossa Söderkullan keskustan eteläpuolella aivan Porvoonväylän vieressä. Se kattaa Tarapottenin työpaikka-alueen sekä sen koillispuolella sijaitsevat peltoalueet ja näiden välillä sijaitsevat Bondaksentien alkupään asuin- ja loma-asuntoalueet.

Työn tavoitteena on mahdollistaa yleiskaavan mukainen työpaikka-alue Porvoonväylän luoteispuolelle.

Kaavarajaus opaskartalla

Yhteyshenkilöt

Vt. kaavoituspäällikkö, kaavoitusarkkitehti Jarkko Lyytinen
puh. 050 409 3957

sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Voimaantulo

K 8 B Söderkullan yritysalueen, Pähkinälehdon eteläosan ja Tarapotin työpaikka- ja asuinalueiden asemakaava on

lainvoimainen.

Kuulutus lainvoimasta 21.6.2018 (pdf)

Alue ilmakuvassa

Hyväksyminen

Valtuusto on päätöksellään 23.4.2018 § 32 K8 B Söderkullan yritysalueen, Pähkinälehdon eteläosan ja Tarapotin työpaikka- ja asuinalueiden asemakaavan ja asemakaavamuutoksen.

Kuulutus hyväksymisestä 2.5.2018 (pdf)

Ote pöytäkirjasta (pdf)

Asemakaavakartta (pdf)

Asemakaavan selostus (pdf)

Selostuksen liitteet (pdf)Havainnekuva

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotus ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä 25.1.-26.2.2018.

Kaavoituksen edustajia oli tavattavissa keskiviikkona 31.1. klo 15-18.00 Söderkullan kirjastolla.

Kuulutus 25.1.2018 (pdf)

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Kaavakartta, ehdotus (pdf)
Kaavaselostus, ehdotus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)Alue ilmasta

Luonnosvaihe

Asemakaavan muutosluonnos ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä 14.9. – 15.10.2017.

Asukastilaisuus järjestettiin 20.9. Sipoonlahden koululla.

Kuulutus 14.9.2017 (pdf)

Kaavakartta (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

Selostuksen liitteet (pdf):
Liite 1. Seurantalomake (täytetään hyväksymisvaiheessa)
Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3. Viranomaispalaverin muistio
Liite 4. Asemakaavakartta
Liite 5. Kaavamerkinnät ja –määräykset
Liite 6. Havainnekuva
Liite 7. Hiekkamäentien ak-muutosalueen hulevesiselvitys, Sito Oy, 2016
Liite 8. Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys, Sito Oy, 2015
Liite 9. Maaperä ja rakennettavuusselvitys, Ins.t.Severi Anttonen Ky, 2016
Liite 10. Itä-Taasjärven ja Hiekkamäen asemakaavojen luontoselvitys, Ymp. suunnittelu Enviro Oy, 2016
Liite 11. Palveluverkkoselvitys, WSP Finland Oy, 2016

 

Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 27.3.2014.

Kuulutus vireilletulosta 27.3.2014 (pdf)

Vireillä olevan Hiekkamäentien asemakaavatyön suunnittelualuetta on laajennettu koilliseen. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 19.5–20.6.2016.

Kuulutus 19.5.2016 (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2016 (pdf)

-

Aikaisemmin päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kuulutus 3.9.2015 (pdf)
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.9.2015 (pdf)

Selvitykset

Viimeksi muokattu 05.12.2019