BOX 2 Boxin työpaikka-alue

Noin 30 hehtaarin suuruinen suunnittelualue sijaitsee Boxin kylässä Sipoon ja Porvoon rajalla Söderkullan taajaman itäpuolella. Alue rajautuu Porvoon rajaan, valtatiehen 7, Uuteen Porvoontiehen sekä Kilpilahdentiehen. Alue on Sipoon kunnan omistuksessa.
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa logistiikkatoimintoihin keskittyvän työpaikka-alueen rakentaminen Vt 7, Uuden Porvoontien ja Kilpilahdentien rajaamalle alueelle.

Avaa suurempi kartta >

Voimaantulo

Asemakaava astuu voimaan 3.2.2017

Kuulutus lainvoimasta (pdf)

Hyväksyminen

Valtuusto on kokuksessaan 7.11.2016 hyväksynyt Boxin työpaikka-alueen asemakaavan.

Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 15. marraskuuta 2016 alkaen Hallintopalvelut-yksikössä Kuntalassa, Iso Kylätie 18, Nikkilä.

Kuulutus hyväksymisestä 17.11.2016 (pdf)

Hyväksytty asemakaava-aineisto (pdf):

Asemakaavakartta
Selostus
Selostuksen liitteet

Havainnekuva

Liikenneselvitys
Luontoselvitys
Pinnantasaus ja hulevedet


Ehdotusvaihe

Asemakaavan ehdotus oli julkisesti nähtävillä 7.4 - 8.5.2016

Kuulutus 7.4.2016 (pdf)

Asemakaavakartta, ehdotus (pdf)
Selostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)

Havainnekuva (pdf)

Liikenneselvitys (pdf)
Luontoselvitys (pdf)
Pinnantasaus ja hulevedet (pdf)

Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 3.9.2015. På svenska

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Kuulutus 3.9.2015 (pdf)

Viimeksi muokattu 24.04.2018