L 3 Vaahteramäen yrityspuisto

Rautatien ja Vaahteramäen välinen, voimassaolevan asemakaavan puutarha- ja kasvihuonealueiden ja kasvitarharakennusten ja näihin liittyvien viheralueiden sekä katualueiden asemakaavan muutos Martinkylässä. Muutosalue käsittää korttelin 4008 ja tämän viereisen MP-korttelin ja niihin liittyviä puisto- ja katualueet. Asemakaavan muutoksen perustavoite on nykyaikaistaa kaavatilanne, saattaa se vastaamaan tuotantoalueen tarpeita ja saada se rakentumaan, parantaa alueen tieverkostoa sekä tutkia viher- ja vapaa-alueiden tarve ja sijoitus. Asemakaavan muutoksen hyväksyminen ja voimaantulo kumoaa alueelle 11.8.2005 vahvistetun asemakaavan muutoksen. På svenska

Kuulutus, pdf 
Asemakaavamuutoskartta, asemakaavamerkinnät ja -määräykset, pdf 
Asemakaavamuutos, selostus pdf  

Tontteja myytävänä kunnan yritystontit-sivulla >>

 

 

Viimeksi muokattu 28.06.2019