S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan
kumoaminen

På svenska Korttelit 046-049

Alueen sijainti opaskartallaKumottava alue sijoittuu Sipoon joen itärannalle, Uuden Porvoontien eteläpuolelle. Eriksnäsintie kulkee kaava-alueen kautta. Alueelle sijoittuu väljästi hajarakennettuna pientaloja.

Asemakaavan kumoaminen koskee 8.10.1992 Sipoon kunnanvaltuuston hyväksymän rakennuskaavan korttelialueita 046, 047,048 ja 049 sekä niihin liittyviä tie-, liikenne-, virkistys- ja erityisalueita. Tarkoituksena on kumota yli 20 vuotta sitten hyväksytty ja tavoitteiltaan vanhentunut kaava, jota ei voida miltään osin toteuttaa. Kunta ei voi myöntää rakennuslupia vanhentuneen kaavan mukaan.

Asemakaavan kumoamisen jälkeen alueella on voimassa Sipoon kunnan yleiskaava 2025, jossa alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C). Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi, joten alueelle ei myönnetä suunnittelutarveratkaisuja. Alue kuuluu Sibbesborgin osayleiskaavan suunnittelualueeseen.

Kunnanhallitus on päättänyt 8.10.2013 että alueen rakennuskieltoa jatketaan maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaisesti kahdella vuodella 31.1.2016 asti.

Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen  sai lainvoiman 22.5.2014.

Päätösvaihe
 

Kunnanvaltuusto on 7.4.2014 päättänyt että Söderkullan asemakaavan eteläosa kumotaan. KV § 30.
Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen sai 
lainvoiman 22.5.2014. Kuulutus.

Ehdotusvaihe
 

Kunnan kaavoitusohjelmaan 2013 -2016 sisältyvä Söderkullan asemakaavan kumoaminen on ehdotuksena nähtävillä. Kumoamisehdotus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävillä 30.1.2014 – 28.2.2014 Kuntalan 1. kerroksessa, Iso Kylätie 18, Nikkilä sekä Söderkullan kirjastossa. Maankäyttöjaoston päätös 11.12.2013.

Kuulutus 30.1.2014
Kuntalaisilla ja osallisilla on oikeus antaa muistutuksia kaavan kumoamisehdotuksesta ja mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Kirjalliset palautteet toimitetaan viimeistään 28.2.2014 klo 14.00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO.

Aloitusvaihe
 

Asemakaavan kumoaminen kuulutettiin vireille 24.10.2013.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Kuulutus 24.10.2013 (pdf)

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 25.11.2013 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO.

Maankäyttöjaosto päätti 11.12.2013 asettaa kunnan kaavoitusohjelmaan 2013 -2016 sisältyvän Söderkullan asemakaavan eteläosan kortteleiden 046-049 asemakaavan kumoamisen ehdotuksena nähtäville. Kumoamisehdotus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävillä 30.1.2014 – 28.2.2014 Kuntalan 1. kerroksessa, Iso Kylätie 18, Nikkilä sekä Söderkullan kirjastossa.

Kuntalaisilla ja osallisilla on oikeus antaa muistutuksia kaavan kumoamisehdotuksesta ja mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Kirjalliset palautteet toimitetaan viimeistään 28.2.2014 klo 14.00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO.


Viimeksi muokattu 16.03.2016