S 17 A Söderkullan K-marketin asemakaavan
muutos 

På svenska

(entinen S 17a Söderkullan K-marketin ja sosiaali- ja terveysaseman asemakaavan muutos)

Asemakaavamuutos S 17 on jaettu kahteen osaan S 17A ja S 17B.

Asemakaavan muutos koskee seuraavia kiinteistöjä: 753-414-1-137, 753-753-414-1-155, 419-4-1002 ja pääosin 753-419-4-1431 sekä osittain kiinteistöjä 753-419-4-1604, 753-414-1-136, 753-414-1-138, 753-414-1-139, 753-414-1-82, 753-2-9901-1 ja 753-895-2-41.

S17a käsittää pääosan korttelista 45 ja vähäisen osan kortteleista 31 ja 39 liittyvine katu- ja yleisen tien alueineen. Noin 4,5 ha suuruinen kaavamuutosalue sijaitsee Uuden Porvoontien (Mt 170) ja Amiraalintien risteyksessä.

Asemakaavamuutos on Sipoon kaavoitusohjelman 2013-2016 kohde nro S 17 (-a ja -b), kaavamuutos on jaettu kahteen osaan aikataulullisista syistä. Kaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa alueella toimivan kaupan laajentaminen ja toimintojen kehittäminen sekä tutkia uuden, nykyisiä ja tulevia tilatarpeita paremmin vastaavan sosiaali- ja terveysaseman sijoittamismahdollisuuksia alueelle. Kaavamuutoksen tavoitteena on myös mahdollistaa kiertoliittymän toteuttaminen Amiraalintien ja Uuden Porvoontien risteykseen.

 

Avaa suurempi opaskartta >
Avaa suurempi kartta >

Avaa suurempi ilmakuva >
Avaa suurempi ilmakuva >   

Voimaantulo

 

Asemakaavamuutos tuli voimaan 7.8.2014.

Kuulutus 7.8.2014

 

Hyväksyminen

 

Asemakaavan muutos on hyväksytty valtuustossa 9.6.2014 (56§)

Kuulutus hyväksymisestä (pdf)

Asemakaavakartta (pdf)
Selostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)

 
Ehdotusvaihe
 

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 20.2. - 31.3.2014

Kuulutus 27.2.2014 (pdf)

Kaavaehdotus (pdf)
Kaavaselostus (pdf)

Selostuksen liitteet (pdf):
Liite 1. Seurantalomake (täytetään hyväksymisvaiheessa)
Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3. Maanomistuskartta
Liite 4. Putki- ja johtokartta
Liite 5. Asemakaavakartta
Liite 6. Kaavamerkinnät ja –määräykset
Liite 7. Havainnekuvat, viitesuunnitelma 
Liite 8. Söderkullan liikenteen toimivuustarkastelu, Sito Oy, 2014

Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin (pdf)

 
Valmisteluvaihe
 

Kuulutus 26.9.2013 (pdf)

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Kaavaluonnoskartta (pdf)
Kaavakartta ja määräykset (pdf)

Viiteaineisto (pdf)

 
Aloitusvaihe 
 

Asemakaava kuulutettiin vireille 27.6.2013. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Kuulutus 27.6.2013 (pdf)

 
Viimeksi muokattu 24.04.2018