B14 Storörenin korttelit 257 ja 259

På svenska

Storörenin kaavamuutostyön tarkoituksena muuttaa alueella voimassa olevaa asemakaavaa toteuttamisen ja ympäristön kannalta paremmaksi kortteleiden 257 ja 259 sekä näiden läheisten katu- ja pysäköintialueiden osalta.

Kaavatyö pohjautuu alueen maanomistajan, Sipoonranta Oy:n kuntaan 1.12.2009 jättämään kaavamuutoshakemukseen. Tavoitteena on muun muassa alueen autopaikkamitoituksen nostaminen tarvetta vastaavaksi ja paikoituksen järjestäminen pääosin maanalaisiin pysäköintisuojiin sekä asuinrakennusoikeudenlisääminen rakennusten uudelleensijoittelulla ja kerroslukua nostamalla.

Sipoon valtuusto on päätöksellään 9.5.2011 57. § hyväksynyt Storörenin asemakaavan muutoksen (B14).
Kaava on kuulutettu voimaan 7.7.2011.

 Kuulutus voimaantulosta
Kaavakartta
Selostus liitteineen

Rakennustapaohje

Viimeksi muokattu 23.01.2017