Tietoa sipoo.fi-verkkopalvelusta

Verkkopalvelun päävastuu sekä vastuu yhteisten sivujen sisällöstä ja päivittämisestä on Sipoon kunnan viestintäyksiköllä. Kukin toimiala vastaa oman toimialansa sisällöstä ja päivittämisestä.

Verkkopalvelun tiedot pyritään pitämään mahdollisimman ajantasaisina ja virheettöminä. Sipoon kunta ei vastaa mahdollisten virheellisten tietojen tai teknisten ongelmatilanteiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kustannuksista tai haitoista.

Evästeet

Sipoo.fi-verkkopalvelussa käytetään evästeitä (cookies). Evästeitä käytetään verkkopalvelun kävijämäärien ja muun kävijäliikenteen seuraamiseksi.

Eväs­teet on mah­dol­lis­ta ot­taa pois käy­tös­tä. Pois­ta­mi­nen ta­pah­tuu se­lai­men ase­tuk­sis­ta. On hy­vä huomioida, et­tä eväs­teet voi­vat ol­la tar­peel­li­sia joi­den­kin pal­ve­lui­den asian­mu­kai­sel­le toi­mi­mi­sel­le.

Kunta tilastoi Googlen ja Siteimproven analytiikkatyökalujen avulla muun muassa vierailijoiden määrää, keskimääräistä palvelussa vietettyä aikaa ja suosituimpia sivuja. Tietoja hyödynnetään verkkopalvelun kehittämisessä. Kunta ei pysty tunnistamaan näistä tiedoista yksittäisiä kävijöitä.

Tietosuoja

Seuraavista linkeistä voit tutustua tarkemmin sipoo.fi-verkkopalvelun tietosuojaselosteeseen ja saada lisätietoa tietosuojasta.

Saavutettavuus

Verkkopalvelun saavutettavuus tarkoittaa sitä, että kaikkien ihmisten olisi mahdollisimman helppo käyttää verkkopalvelua riippumatta tilanteesta tai mahdollisista toiminnan rajoitteista.

Saavutettavuus on erityisen tärkeää esimerkiksi vammaisille ihmisille, ikäihmisille tai kognitiivisista ongelmista kärsiville ihmisille, mutta saavutettavasta verkkopalvelusta hyötyvät kaikki käyttäjät. Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä.

Saavutettavan verkkopalvelun suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan kolme osa-aluetta:

  • tekninen toteutus
  • helppokäyttöisyys ja
  • sisältöjen selkeys ja ymmärrettävyys.
Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.sipoo.fi -verkkopalvelua. Sipoon kunta pyrkii takaamaan www.sipoo.fi -verkkopalvelun saavutettavuuden digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Olemme uudistamassa verkkopalveluamme ja uusi, WCAG-kriteerit täyttävä saavutettavampi www.sipoo.fi julkaistaan lokakuun 2020 aikana. Uusi verkkopalvelu korvaa vanhan ja vanha suljetaan. Myös Sipoon kunnan eri toimialojen rinnakkaissivustot suljetaan ja yhdistetään uuteen www.sipoo.fi -verkkopalveluun.

Lue saavutettavuusseloste.

Sipoo.fi-verkkopalvelun uudistaminen

Sipoo.fi-verkkopalvelua uudistetaan parhaillaan. Uuden verkkopalvelun kehittämisessä ja hankinnassa huomioidaan saavutettavuusvaatimukset. Uusi sipoo.fi-verkkopalvelu on tavoitteena ottaa käyttöön syksyllä 2020.

Anna palautetta

Voit antaa sipoo.fi-verkkopalvelua ja saavutettavuutta koskevaa palautetta käyttämällä palautelomaketta.

På svenska

Viimeksi muokattu 23.09.2020