Tietoa kunnan verkkopalvelusta

Verkkopalvelun päävastuu sekä vastuu etusivusta ja muiden yleisten sivujen sisällöstä ja päivittämisestä on Sipoon kunnan viestinnällä. Kukin toimiala vastaa oman toimialansa sisällöstä ja päivittämisestä verkkopalvelussa.

Sivuilla olevat tiedot pyritään pitämään mahdollisimman ajantasaisina ja virheettöminä. Verkkopalvelussa olevan tiedon oikeellisuutta ja ajantasaisuutta ei kuitenkaan voida taata kaikissa tilanteissa. Sipoon kunta ei vastaa mahdollisten virheellisten tietojen tai teknisten ongelmatilanteiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kustannuksista tai haitoista.

Evästeet

Sipoon kunnan verkkopalvelussa käytetään evästeitä (cookies). Evästeitä käytetään verkkopalvelun kävijämäärien ja muun kävijäliikenteen seuraamiseksi.

Eväs­teet on mah­dol­lis­ta ot­taa pois käy­tös­tä. Pois­ta­mi­nen ta­pah­tuu se­lai­men ase­tuk­sis­ta. On hy­vä huomioida, et­tä eväs­teet voi­vat ol­la tar­peel­li­sia joi­den­kin pal­ve­lui­den asian­mu­kai­sel­le toi­mi­mi­sel­le.

Kunta tilastoi Googlen ja Siteimproven analytiikkatyökalujen avulla muun muassa vierailijoiden määrää, keskimääräistä palvelussa vietettyä aikaa ja suosituimpia sivuja. Tietoja hyödynnetään verkkopalvelun kehittämisessä. Kunta ei pysty tunnistamaan näistä tiedoista yksittäisiä kävijöitä.

Tietosuojaseloste

Lue verkkopalvelun tietosuojaseloste tästä linkistä. Lisää tietoa tietosuojasta voit lukea täältä.

Saavutettavuus

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää verkkopalveluja mahdollisimman helposti. Saavutettavuus on ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointia verkkopalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä.

Saavutettavan verkkopalvelun suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan kolme osa-aluetta:

  • tekninen toteutus
  • helppokäyttöisyys ja
  • sisältöjen selkeys ja ymmärrettävyys.
Sipoo.fi-verkkopalvelun uudistaminen

Sipoo.fi-verkkopalvelua uudistetaan parhaillaan. Uuden verkkopalvelun kehittämisessä ja hankinnassa saavutettavuus huomioidaan alusta lähtien. Uusi sipoo.fi-verkkopalvelu julkaistaan saavutettavuusdirektiivin mukaisesti saavutettavana syksyllä 2020.

Anna palautetta

Verkkopalvelusta voi antaa palautetta käyttämällä nettisivujemme palautelomaketta täällä.

På svenska

Viimeksi muokattu 24.01.2020