Viestintästrategia

Sipoon viestintästrategia on osana kuntastrategiaa, jossa linjataan viestinnästä ja osallisuudesta näin:

Avoimuus
Viestimme ajantasaisesti kahdella kielellä. Toimimme läpinäkyvästi. Olemme hyvä ja luotettava yhteistyökumppani.

Sipoossa on helppo saada tietoa, osallistua ja vaikuttaa

Kunta viestii avoimesti, rehellisesti ja selkeästi, sekä suomeksi että ruotsiksi. Kehitämme palveluitamme yhdessä.

Kehitämme palvelujamme aktiivisesti yhdessä asukkaiden ja muiden asiakkaiden kanssa. Tarjoamme erilaisia osallistumismahdollisuuksia ja mahdollistamme suoravaikuttamisen eri tilanteissa. Kerromme suunnitelmista ja ehdotuksista siinä vaiheessa, että niihin on mahdollisuus vaikuttaa ja ottaa kantaa. Viestimme selkeästi mitä asia tarkoittaa käytännössä asiakkaan näkökulmasta. Käytämme ihmisläheistä kieltä ja ymmärrettäviä sanoja.

Jokaisella työntekijällä on rooli sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä sekä vuorovaikutuksessa. Kommunikoimme asiakkaiden kanssa erilaisissa kanavissa sen mukaan, kuinka kanavat sopivat kyseiseen tarkoitukseen ja missä kanavissa asiakkaat ovat läsnä ja tavoitettavissa. Kohdennamme viestintää asukkaan perhetilanteeseen, kiinnostuksen aiheeseen tai asuinpaikkaan.

Lisäämme markkinointiviestintää, jonka tavoitteena on houkutella lisää asukkaita, yrityksiä ja matkailijoita Sipooseen sekä lisätä palvelujemme tunnettavuutta. Käytämme kaikessa viestinnässä Sipoon omaa visuaalista ilmettä, jotta asiakas tunnistaa palvelun Sipoon kunnan palveluksi.

På svenska

Viimeksi muokattu 27.02.2018