< Ajankohtaista
01.06.2020

Varhaiskasvatuksen kesätoimintaa ohjaavat linjaukset poikkeusoloissa

Sipoon varhaiskasvatuksessa noudatetaan THL:n ja ministeriön sekä Opetushallituksen antamia ohjeistuksia myös kesän aikana. Heinäkuussa (6.7-2.8.2020) varhaiskasvatusta järjestetään keskitetysti Mäntymäen päiväkodissa Söderkullan alueella sekä Kartanon päiväkodissa ja päiväkoti Pikkusydämessä Nikkilän alueella. Jakamalla päivystys normaalia useampaan päiväkotiin, pystymme huomioimaan suositukset normaalia väljemmistä ryhmistä myös kesäpäivystyksessä.
Toimenpiteet kontaktien minimoimiseksi:
 • Muiden kuin lasten sekä varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua varhaiskasvatuksen alueella vältetään. Tämän takia suosittelemme, etteivät myöskään varhaiskasvatusikäisten lasten vanhemmat sisarukset tulisi huoltajien mukaan tuomaan tai hakemaan nuorempia sisaruksiaan. Kaikkea ei välttämätöntä oleskelua päiväkotien alueella tai päiväkotien sisätiloissa tulisi välttää toiminta-aikana.
 • Vaikka kesäpäivystyksessä henkilökunta ja lapset vaihtuvat eri viikkoina, henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry ryhmästä toiseen. Ryhmän henkilökunta toimii siis pääsääntöisesti vain oman lapsiryhmän kanssa, eikä eri ryhmien henkilökunta oleskele samoissa tiloissa päivän aikana (mm. yhteiset kokoukset ja kahvitauot ovat kiellettyjä).
 • Lapsiryhmän toimintaa jaetaan mahdollisuuksien mukaan pienryhmiin päivän aikana. Toimintaa järjestetään mahdollisimman paljon ulkona.
 • Ruokailussa huomioidaan hygienia ja henkilöstö jakaa annokset lapsille. Lapset eivät itse ota ruokaa tai käsittele toisten astioita ja ruokailuvälineitä. Ruokailussa järjestetään mahdollisuuksien mukaan riittävät etäisyydet, jos ryhmät ruokailevat yhteisessä tilassa.
Muita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ovat:
 • Lievästikään sairaan lapsen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen.
 • Jos lapsi sairastuu varhaiskasvatuksessa olon aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisten tulee olla yhteydessä omaan terveysasemaansa ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.
 • Käsihygieniasta huolehditaan edelleen tehostetusti. Hyvä käsihygienia varmistetaan jokaisen lapsen kohdalla erityisesti erilaisissa siirtymissä ja ruokailun yhteydessä.
 • Lapsia ohjataan yskimään hihaan ja käyttämään nenäliinaa vain yhden kerran.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeen mukaan omia leluja ei toistaiseksi ole suositeltavaa tuoda varhaiskasvatukseen. Lapselle voi kuitenkin olla tärkeää tuoda mukanaan turvallisuutta tuova unilelu päiväunia varten. Myös jotkut muut henkilökohtaiset tavarat voivat olla välttämättömiä – kuten esimerkiksi aurinkorasva tai aurinkolasit. Tällaisia tavaroita voi hygieniavaatimuksia noudattaen tuoda varhaiskasvatukseen ohjeesta huolimatta. Jos unilelu tai muita lapsen henkilökohtaisia tavaroita tuodaan varhaiskasvatukseen, huoltajan tulee huolehtia, että ne ovat puhtaita.
 • Aurinkorasvan käytön suhteen toivomme, että huoltajat rasvaavat lapsensa aamulla etukäteen jo kotona. Henkilökunta rasvaa lapset tarpeen mukaan uudestaan iltapäivän ulkoilua varten, mikäli huoltajat toimittavat lapselle aurinkorasvaa päiväkotiin.
 • Omia juomapulloja ei käytetä kesäpäivystyksessä. Olemme varanneet tarpeeksi paljon muovimukeja kesäpäivystykseen, ja ne tiskataan aina jokaisen käyttökerran jälkeen.

Ulkoministeriön suosituksen mukaisesti kaikkea tarpeetonta matkustamista ulkomaille tulee edelleen välttää. Suositus koskee myös Viroon ja Ruotsiin suuntautuvaa matkailua. Ulkomailta palattuaan sekä lapsien että työntekijöiden tulee jäädä 2 viikon ajaksi omaehtoiseen karanteeniin. Huomioittehan tämän ohjeen, mikäli olette suunnitelleet ulkomaille matkustamista.

Eräs muoto karanteenista, joka edelleen on suositeltava myös varhaiskasvatuksessa, on ns.”perhekaranteeni”. Jos yhdellä perheenjäsenellä on oireita ja hän menee testeihin, suositellaan että muukin perhe mahdollisuuksien mukaan jää kotiin, kunnes testivastaus on valmistunut. Jos siis perheessä esimerkiksi aikuinen saa oireita ja hakeutuu testeihin, lasta ei suositusten mukaisesti tulisi viedä hoitoon, ennen testituloksen valmistumista.


Viimeksi muokattu
01.06.2020