< Ajankohtaista
20.03.2020

Sipoo keskittää lähiopetusta muutamiin kouluihin

Sipoo keskittää lähiopetusta muutamiin kouluihin
Sipoo keskittää maanantaista (23.3.2020) alkaen lähiopetusta muutamiin kouluihin Etelä-Sipoossa ja Nikkilässä asetettujen rajoitteiden ja vähäisen oppilasmäärän vuoksi sekä opetushenkilöstön riittävyyden turvaamiseksi. Keskittäminen mahdollistaa myös siivoushenkilöstön lisäämisen ja siivoamisen tehostamisen lähiopetusyksiköissä. Lähiopetus pyritään järjestämään pienryhmissä siten, ettei synny yli 10 hengen kokoontumisia.

Lähiopetusta järjestetään niille vuosiluokkien 1-3 oppilaille ja erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille, jotka sitä tarvitsevat. Lisäksi oppilaille, joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta, tarjotaan lähiopetusta huoltajien sitä halutessa. Suosittelemme kuitenkin kaikkia oppilaita osallistumaan etäopetukseen, jos se on mahdollista.

Lähiopetusta tarjotaan keskitetysti maanantaista 23.3.2020 alkaen yllä mainituille oppilaille Söderkullassa ja Nikkilässä. Suomenkielistä ja ruotsinkielistä opetusta tarjotaan Opintien paviljongeissa Söderkullassa. Suomenkielistä opetusta tarjotaan Lukkarin koululla ja ruotsinkielistä opetusta Kyrkobyn koululla Nikkilässä. Kielikylpyopetus järjestetään Lukkarin koululla. Näissä yksiköissä tarjotaan kouluruokailu sekä aamu- ja iltapäivätoiminta sitä tarvitseville. Myös kuljetukset järjestetään näihin yksiköihin niille vuosiluokkien 1-3 ja erityisen tuen lapsille, joiden huoltajat ovat ilmoittaneet lähiopetuksen tarpeesta ja jotka ovat koulukuljetusoikeuden piirissä.

Jotta lähiopetus ja koulukuljetukset saadaan järjestettyä asianmukaisesti, huoltajien pitää ilmoittaa oppilaansa lähiopetukseen. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse osoitteella mikaela.hutukka(at)sipoo.fi

Sipoon kunta seuraa lähiopetuksessa olevien oppilaiden määrää. Jos tilan tarve kasvaa, lisäämme myös käytettävien koulutilojen määrää.

Lähiopetus ja ruokailu tapahtuu pienryhmissä

Lähiopetus pyritään järjestämään pienryhmissä siten, ettei synny yli 10 hengen kokoontumisia. Lähiopetusta antavat oppilaille tutut opettajat ja koulunkäynninohjaajat. Lähiopetus järjestetään koulutiloissa, joissa oppilasryhmät voidaan jakaa erillisiin luokkahuoneisiin.

Ruokailujärjestelyissä pyritään huomiomaan myös se, ettei ruokailemassa ole samanaikaisesti yli 10 henkilöä. Välitunnit porrastetaan ja aamu- ja iltapäivätoiminta pyritään järjestämään pienryhmissä sama henkilömäärä huomioiden.

Ruokailumahdollisuus etäopetusoppilaille

Etäopetukseen osallistuville oppilaille tarjotaan ruokailumahdollisuus Lukkarin koululla ja Opintien ruokalassa klo 12-12.45 välisenä aikana. Heidän ruokailuaikansa pidetään erillään lähiopetukseen osallistuvien ruokailusta. Ruokailuun on ilmoittauduttava etukäteen edellisenä arkipäivänä ja henkilökunta pyrkii valvomaan, etteivät määräykset yli 10 hengen kokoontumisista ylity. Lisätietoja ruokailusta saat Wilman tiedotteesta.

Pyydämme etäopetukseen osallistuvia oppilaita välttämään oleskelua lähiopetukseen käytettävien koulujen pihoilla, jotta pihoilla ei syntyisi lähikontakteja usean ihmisen välille.

Etäopetus käynnistyi sujuvasti

Koulunkäynti etäopetuksena on alkanut hyvin Sipoossa.

-Tämä on kaikille uutta, mutta yhteistyö koulujen ja kotien välillä on sujunut Sipoossa hyvin ja etäopetus on saatu käyntiin sujuvasti poikkeukselliseen tilanteeseen nähden, kertoo sivistysjohtaja Jukka Pietinen.

Pyydämme kaikkia huoltajia ja oppilaita seuraamaan aktiivisesti Wilmaa, jossa koulutuspalveluiden keskitetty tiedottaminen tapahtuu.

 

Huom! Tiedotetta on korjattu ja täydennetty valtion muuttaman linjauksen vuoksi 20.3.2020 kello 15.50. Muutetun linjauksen mukaan kaikki peruskoulun vuosiluokkien 1—3 oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa. Lähiopetus rajattiin aluksi vain niihin oppilaisiin, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla.


Viimeksi muokattu
20.03.2020
tagit: koulut