< Ajankohtaista
15.04.2019

Nyt on viimeistään aika saneerata jätevesijärjestelmä

Sipoon ympäristövalvonta haluaa muistuttaa asukkaita siitä, että pohjavesialueella ja vesistön sekä meren lähialueella olevan kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän uusimiseksi varattu siirtymäaika päättyy 31.10.2019. Tulevan kevään ja kesän aikana on siis viimeistään aika ryhtyä jätevesijärjestelmän uusimistoimiin, jos se on vielä tekemättä.

Haja-asutusalueiden talousjätevesienkäsittelyä koskevaa lainsäädäntöä on sen voimaanastumisesta, vuodesta 2004 lähtien, muutettu kerran, jos toisenkin. Viimeisin uudistus tehtiin vuonna 2017. Tuolloin lainsäädäntöä lievennettiin siten, että vain ne vanhanaikaiset jätevesijärjestelmät, jotka sijoittuvat pohjavesialueelle tai vesistön tai meren rannan lähialueelle, tulee uusia tiettyyn määräaikaan mennessä. Näitä alueita kutsutaan siirtymäaika-alueiksi, ja niillä siirtymäaika päättyy 31.10.2019. Muilla alueilla jätevesijärjestelmä tulee uusia vasta seuraavan suuren luvanvaraisen remontin yhteydessä. Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelun avulla voi kiinteistön osoitteen perusteella suuntaa-antavasti tarkistaa, sijoittuuko oma kiinteistö siirtymäaika-alueelle vai ei.

- Vakituiseen asumiseen käytetyistä sipoolaisista kiinteistöistä vanhanaikainen jätevesijärjestelmä on vielä keskimäärin noin 85 prosentissa siirtymäaika-alueilla olevista viemäriverkoston ulkopuolisista kiinteistöistä. Lukumääräisesti tässä on kyse noin 800 kiinteistöstä. Luvut ovat vain suuntaa-antavia, mutta joka tapauksessa ne kielivät siitä, että jätevesiremontteja on tehty hitaanlaisesti, kertoo ympäristötarkastaja Eeva Somerkoski kunnan ympäristövalvonnasta.

Jätevesijärjestelmän saneeraamiseksi tulee Sipoon kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta hakea toimenpidelupa, jonka yhteydessä esitetään asiantuntevan suunnittelijan laatima suunnitelma uudesta jätevesijärjestelmästä. Suunnittelijoiden yhteystietoja voi etsiä esimerkiksi Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton ja henkilöpätevyyspalvelu FISE Oy:n sivuilta.

Ympäristövalvonta on viime vuoden aikana uudistanut hajajätevesisivustoaan, ja sieltä kannattaakin ensi hätään etsiä vastauksia mieltä askarruttaviin jätevesikysymyksiin. Lisäksi Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys tulee tämän vuoden aikana antamaan Sipoossa jätevesineuvontaa. Kaiken kaikkiaan valvontaviranomaisen toimet siirtymäajan päättymisen jälkeen tulevatkin painottumaan ensi alkuun juuri neuvonnan ja tiedottamisen saralle pakkokeinojen sijaan, Somerkoski toteaa yhteenvetonaan.


Minkälainen jätevesijärjestelmä pitää uusia?

Vanhanaikainen jätevesijärjestelmä, joka sijoittuu siirtymäaika-alueelle, tulee uusia 31.10.2019 mennessä. Tällä tarkoitetaan tyypillisesti sellaista vakituisesti asutun rakennuksen tai hyvin varustellun loma-asunnon jätevesijärjestelmää, jossa jätevesi johdetaan sakokaivojen kautta ojaan.

Millaista jätevesijärjestelmää ei tarvitse uusia?

Sellaista jätevesijärjestelmää ei lähtökohtaisesti ole tarpeen uusia, mikä on rakennettu vuoden 2004 jälkeen myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan pohjalta. Näitä ovat yleisesti ottaen pienpuhdistamot, maasuodattamot tai kaksivesijärjestelmät (umpisäiliö WC-vesille ja harmaavesipuhdistamo pesuvesille). Myös joillakin tätä vanhemmilla maasuodatin- tai imeytyskentillä saattaa tapauskohtaisesti vielä olla muutama käyttövuosi jäljellä. Myöskään kuivakäymälällisen loma-asunnon, jota käytetään vain kesäaikaan ja jossa käyttövesi saadaan kantamalla tai muulla vastaavalla tavalla, ei tarvitse uusia jätevesijärjestelmäänsä.

Voiko jätevesijärjestelmän uusimiseksi saada lykkäystä?

Sellaiset kiinteistönomistajat, jotka ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011 ja asuvat kiinteistöllään vakituisesti, ovat automaattisesti ikänsä puolesta vapautettuja jätevesijärjestelmän uusimisvelvoitteesta. Heidän ei siis tarvitse uusia vanhanaikaista jätevesijärjestelmäänsä, jos järjestelmä yhä toimii asianmukaisella tavalla. Vapautusta ei tarvitse hakea viranomaiselta erikseen, vaan se on voimassa automaattisesti edellä mainituin perustein.

Kunnan ympäristöviranomainen voi erillisestä hakemuksesta myöntää joillekin kiinteistön haltijoille määräaikaisen poikkeamisluvan jätevesijärjestelmän uusimisvelvoitteesta, jos joko jätevesistä ympäristöön kohdistuva kuormitus on huomattavan vähäistä tai jätevesijärjestelmän parantaminen muodostuisi kiinteistön haltijalle kohtuuttomaksi. Jälkimmäisessä tapauksessa voisi kyseeseen tulla esimerkiksi sellainen tilanne, jossa viemäriverkosto on laajentumassa alueelle lähitulevaisuudessa tai kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus on merkittävästi heikentänyt hakijan taloudellista tilannetta.


Lisätietoja:
Ympäristövalvonta
ympäristötarkastaja Eeva Somerkoski, p. 050 381 6664
ymparisto(at)sipoo.fi

 


Viimeksi muokattu
15.04.2019