< Ajankohtaista
27.06.2018

Nikkilä-Nikinmäki kevyen liikenteen väylän rakentaminen on alkamassa

Nikkilä-Nikinmäki kevyen liikenteen väylän rakentaminen on alkamassa
Nikkilän ja Nikinmäen välille Jokivarrentielle rakennetaan kevyen liikenteen väylä. Rakennustyöt käynnistyvät heinäkuussa 2018. Kevyen liikenteen väylää rakennetaan Jokivarrentielle yhteensä 7,5 kilometriä ja sen on tarkoitus valmistua kesällä 2019. Rakentaminen aloitetaan Nikinmäen suunnasta.

Kevyen liikenteen väylä tulee kulkemaan Jokivarrentien pohjoispuolella. Nikkilän päässä kevyen liikenteen väylä yhdistyy vuonna 2019 rakennettavaksi suunniteltuun Martinkyläntien ja Nikkiläntien risteyksen kiertoliittymään ja liityntäpysäköintialueeseen. Kevyen liikenteen väylä tulee yhdistymään myös jo olemassa olevaan Nikkilän kevyen liikenteen väylien verkostoon.

Samaan rakennushankkeeseen kuuluu kevyen liikenteen ylikulkukäytävän rakentaminen Lindkullaan Keravantien yli. Svartbölen kohdalla olevaa alikulkukäytävää jatketaan. Samalla uusitaan myös nykyiset linja-autopysäkkien katokset kevyen liikenteen väylän puolelta Jokivarrentietä. Muutaman linja-autopysäkin yhteyteen on suunniteltu pyöräpysäköintiä. Lisäksi uusitaan katuvalaistusta. Samanaikaisesti kevyen liikenteen väylän kanssa rakennetaan myös vesijohdon ja viemärin runkolinjat.

Ely-keskus on pääasiallisessa vastuussa kevyen liikenteen väylän rakentamisesta. Rakentamistyöt aiheuttavat väliaikaista haittaa liikenteelle Jokivarrentiellä heinäkuusta 2018 kesäkuuhun 2019 asti. Ely-keskuksen mukaan Jokivarrentiellä on louhintatöiden aikana ajoittain vain yksi neljä metriä leveä ajokaista käytössä. Tällöin liikennettä ohjataan liikennevaloilla. Lindkullan ylikulkukäytävän rakentamisen aikana myös Keravantiellä on ajoittain vain yksi ajokaista käytössä. Nopeusrajoitus työmaa-alueella on pääsääntöisesti 60 km/h, mutta liikennevaloalueella 50 km/h. Työn aikana käytetään vaihtelevia nopeusrajoituksia liikenteen sujuvoittamiseksi. Nopeudet palautetaan normaaleiksi tienopeuksiksi viikonloppuisin ja yli vuorokauden mittaisten työtaukojen välillä. Poikkeustapauksissa liikennettä saatetaan rajoittaa viikonloppuisin urakan työvaiheen, kuten kalliokaivannon, takia.

Lisätietoja:

Heidi Saarenpää, kuntatekniikan päällikkö, Sipoon kunta, 040 641 6076
Vesa Savola, projektipäällikkö, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 040 592 1535
Timo Repo, projektipäällikkö, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 0400 415 109


Viimeksi muokattu
27.06.2018