< Ajankohtaista
17.10.2016

Tule keskustelemaan Kaunissaaren ranta-asemakaavasta näyttelytila Laiturille

Kaunissaaren ranta-asemakaavasta pidetään yleinen keskustelutilaisuus Helsingissä keskiviikkona lokakuun 26. päivä. Tilaisuuteen voi saapua haluamaansa aikaan kello 16 ja 19 välillä tapaamaan ranta-asemakaavan suunnittelijoita. Samalla kerätään osallistujien näkemyksiä kaavaluonnoksesta.

Kaunissaari sijaitsee Sipoon saaristossa Sipoonselällä, Pirttisaaresta länteen. Kaava-alue koostuu kooltaan 104 hehtaarin saaresta sekä saaren välittömässä läheisyydessä olevista vesialueista. Alueen maanomistaja on Helsingin kaupunki. Kaunissaari on luonnonmaisemaltaan merkittävä saari ja sillä on myös kulttuurihistoriallisia, historiallisia ja luonnonsuojelullisia arvoja. Alueen arvot on huomioitu suunnittelussa.

Kaunissaaren ranta-asemakaava pohjautuu alueen maanomistajan tarpeeseen uusista majoitusmökeistä, joita on suunniteltu alustavasti rakennettavan noin 30. Alueelle ei rakenneta omarantaisia mökkejä. Olemassa olevien mökkien kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot on selvitetty. Ranta-asemakaavassa tullaan esittämään nykyisen käyntisataman laajennus, kaksi muuta satama-aluetta, uimaranta sekä saunojen ja huoltorakennusten paikat. Telttailulle esitetään sille sallitut alueet. Aluetta kehitetään kaikille avoimena virkistysalueena.

 Ranta-asemakaavaluonnos oli nähtävillä 16.6. - 15.8.2016. Aineistoihin voi tutustua Sipoon kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.sipoo.fi/fi/asuminen_ja_ymparisto/kaavoitus/asemakaavat/ranta-asemakaavat/ra_5_kaunissaari

Lisätietoja asemakaavatyöstä antavat:
• Helsingin kaupungin liikuntavirastosta hankesuunnittelija Hanna Lehtiniemi, hanna.lehtiniemi@hel.fi, puh. 09 310 87723
• Sipoon kunnasta kaavoittaja Mirva Talusén, mirva.talusen@sipoo.fi, puh. 09 2352 6719 ja kaavoituspäällikkö Matti Kanerva, matti.kanerva@sipoo.fi, puh. 09 2353 6720

Kaunissaaren ranta-asemakaavan vuorovaikutuskeskustelu
Aika: Keskiviikko 26.10. klo 16.00 – 19.00
Paikka: Info- ja näyttelytila Laituri,
Os. Narinkka 2 Kamppi, Helsinki


Viimeksi muokattu
17.10.2016