< Ajankohtaista
13.10.2016

Kunnanjohtajan esitys: Sipoon talousarvio 2017 on ylijäämäinen − veroprosentti ei nouse

Kunnanjohtajan esitys Sipoon vuoden 2017 talousarvioksi on valmistunut. Esityksen mukaan Sipoon kunnan keskeinen tavoite vuodelle 2017 on kustannusten kurissa pitäminen. Kunnallisveroprosenttia esitetään pidettäväksi ennallaan 19,25 prosentissa. Kunnanhallitus käsittelee talousarviota budjettiseminaarissaan 17.–18.10. Valtuusto aloittaa talousarvion käsittelyn 7.11.

Sipoon kunnan tulos vuodelle 2016 on muodostumassa talousarviossa ennakoitua paremmaksi. Tosin kiinteistöyhtiöiden muodostamisen yhteydessä maksettu varainsiirtoveron kirjaaminen kustannukseksi voi vielä muuttaa kokonaistilannetta. Ennusteen mukaan tulos olisi noin 2,5 miljoonaa euroa positiivinen tilinpäätössiirtojen jälkeen.

Vuosina 2013 ja 2014 Sipoo teki negatiivisen tuloksen, mutta vuonna 2015 talouden suunta onnistuttiin kääntämään ja tuolloin Sipoo saavutti ylijäämäisen tuloksen. Tulevina vuosina positiivisen vireen odotetaan jatkuvan. Kunnanjohtajan talousarvioesityksen pohjalta vuoden 2017 tulos muodostuisi noin 2,5 miljoonaa euroa positiiviseksi tilinpäätössiirtojen jälkeen. Myös vuosille 2018 ja 2019 ennakoidaan positiivista tulosta.

Vuoden 2017 talousarvioesitys on rakennettu valtuustokauden strategisten tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena ovat asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut sekä jatkuva parantaminen, talouden Kattilankansi -periaate ja nostokurkia Sipooseen.

Haastava vuosi

Kunnanjohtaja Mikael Grannaksen mukaan tuleva vuosi tulee olemaan haastava koko kuntasektorille.

– Suomen talouden taantuma on jatkunut jo lähes vuosikymmenen verran. Kuntasektorilla tämä tarkoittaa sekä tulojen jatkuvaa heikentymistä että kuntalaisten palveluntarpeen jatkuvaa kasvua, Grannas kuvailee.

Tulevaan budjettivuoteen vaikuttaa myös maakuntauudistus, jonka osana koko kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuolto siirretään maakunnan alaiseen palveluyhtiöön vuoden 2019 alusta. Grannaksen mukaan tulevan budjettivuoden aikana on aloitettava tarvittavat valmistelut tämän siirron toteuttamiseksi.

– Tämä tarkoittaa myös sitä, että meillä on edessä perusteellinen pohdinta kunnan identiteetistä, Grannas sanoo.

Kiinteistövero ja kunnallisvero ennallaan

Kunnanjohtaja esittää, että kunta pitää kaikki veroprosentit ennallaan lukuun ottamatta rakentamattomien rakennuspaikkojen veroa. Rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti korotetaan 3 prosentista 6 prosenttiin.

Yleisen taloustilanteen epävarmuus heijastuu verotuloihin. Sipossa verotulojen kasvu on kuitenkin ollut suotuisaa ja nopeampaa kuin koko maassa keskimäärin ja verotulojen oletetaan kasvavan hieman vuonna 2017. Verotuloja ennustetaan kertyvän vuonna 2016 noin 90,6 miljoonaa euroa ja vuonna 2017 noin 92,6 miljoonaa euroa.

Sen sijaan valtionosuudet kehittyvät negatiivisesti ja vuonna 2017 niiden arvioidaan olevan 14,1 miljoonaa euroa, eli 1,3 miljoonaa euroa pienemmät kuin 2016.

Velka asukasta kohti korkeintaan 3100 euroa

Kunnanjohtaja esittää vuodelle 2017 tavoitteeksi velkaantumisen pitämistä kohtuullisella tasolla siten, että velkaa olisi korkeintaan 3 100 euroa yhtä asukasta kohti. Velkaantumisen ennustetaan kasvavan periodilla 2018–2019. Taustalla on Sipoon kasvun vaatima laaja investointiohjelma.

Talousarvioesityksessä kunnan kulut asukasta kohti nousevat hieman hetkellisesti. Ulkoiset kustannukset vuonna 2017 asukasta kohti olisivat noin 5 930 euroa, kun niiden ennustetaan olevan vuonna 2016 noin 5 900 euroa. Seuraavina vuosina vastaavan luvun oletetaan laskevan.

Vuoden 2017 ulkoiset toimintakulut nousevat esityksen mukaan 121,6 miljoonaan euroon. Tänä vuonna ne olisivat ennusteen mukaan 118,6 miljoonaa euroa. Nousu johtuu etenkin panostuksista digitalisointiin ja nuorten turvapaikanhakijoiden perheryhmäkotikustannuksista. Perheryhmäkotikustannukset näkyvät vastaavasti myös sosiaali- ja terveysosaston tuotoissa. Ilman perheryhmäkotivaikutusta kustannukset asukasta kohti olisivat vuonna 2017 selvästi pienemmät verrattuna vuoteen 2016.

Kouluihin ja asuinalueisiin investoidaan

Sipoossa on toteutumassa kauan suunniteltu väestönkasvu. Kasvun odotetaan jatkuvan ensi vuonna ja sen ennustetaan olevan noin 2,5 prosenttia. Grannas kertoo kasvun tuovan Sipooseen erittäin tervetulleita verotuloja sekä maanmyyntituloja, mutta myös haasteita.

– Kasvu haastaa palveluntuotantomme ja aiheuttaa myös suuria investointipaineita, Grannas sanoo.

Talouden haasteisiin vastaaminen tarkoittaa kuitenkin sitä, että investointeja harkitaan tarkasti. Talousarvioesityksen mukaan vuonna 2017 bruttoinvestoinnit olisivat 22,1 miljoonaa euroa ja nettoinvestoinnit 15,5 miljoonaa euroa.

Suunnittelukauden 2017 – 2019 merkittävimmiksi investoinneiksi esitetään Nikkilän Sydämen laajennusta ja Sipoonlahden koulun laajentamista, joilla on tarkoitus vastata kasvuun ja sen mukana tulevaan oppilasmäärän kasvuun. Merkittävä hanke on myös uusi Nikkilän Sydämen päiväkoti. Lisäksi kunta investoi erityisesti uusien asuinalueiden infrastruktuuriin Nikkilässä ja Söderkullassa.

Tiedotetta on korjattu 14.10.2016. Kunnanjohtaja esittää, että rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti korotettaisiin 3 prosentista 6 prosenttiin (ei 4 prosenttiin, kuten aiemmin kerroimme). Pahoittelemme virhettä


Viimeksi muokattu
14.10.2016