< Ajankohtaista
24.08.2016

Yksityisen päivähoidon tukien hakemisessa muutoksia – näin haet tukea Sipoossa

Ohjeet huoltajille ja palveluntuottajille täysimääräisen yksityisen päivähoidon tuen hakemiseen on nyt koottu. Yksityisen päivähoidon tukien perusteet ovat muuttuneet 1.8.2016 alkaen. Sipoossa on päätetty, että perheille maksettavat tuet pysyvät toistaiseksi entisellään, vaikka Kansaneläkelaitoksen osuus pienenee.

Esiopetusikäisille lapsille Sipoon kunta maksaa itse tukien välisen erotuksen. Muun ikäisille lapsille tuki tulee edelleen kokonaisuudessaan Kelan kautta.

Muutokset koskevat kaikkia perheitä, joilla on esiopetusikäinen lapsi yksityisessä päivähoidossa. Lisäksi muutokset koskevat niitä perheitä, joilla on lapsi yksityisessä päivähoidossa ja joilla on toinen vanhemmista kotona tai jotka muusta syystä eivät ole oikeutettuja varhaiskasvatukseen yli 20 tuntia viikossa. Yksityisellä päivähoidolla tarkoitetaan yksityistä päiväkotia, yksityistä perhepäivähoitoa tai kotiin palkattua yksityistä hoitajaa.

Jos perhe on jo ehtinyt saada pienempää tukea tai tukea ei ole maksettu, Kela maksaa erotuksen takautuvasti.

Huoltaja, toimi näin, että saat täysimääräistä tukea:

1. Hae laajennettua varhaiskasvatusoikeutta kunnalta lomakkeella ”Hakemus ja päätös yli 20 tuntia laajemman varhaiskasvatuksen tarpeesta”. Lomakkeita saa myös yksityisestä päivähoitopaikasta. Täytä lomake ja jätä se lapsesi päivähoitopaikkaan. Sieltä lomake toimitetaan kunnalle.

2. Saat hyväksytyn lomakkeen takaisin lapsesi päivähoitopaikasta tai -hoitajalta. Liitä se mukaan Kelan WH1-lomakkeeseen (=yksityisen hoidon tuen hakemus) ja toimita molemmat lomakkeet Kelaan.

Palveluntuottaja, toimi näin:

1. Ohjeista perheitä täyttämään hakemus laajennetusta varhaiskasvatusoikeudesta.

2. Ota vastaan täytetyt lomakkeet . Lähetä lomakkeet kunnalle:

Varhaiskasvatuspalvelut/Laajennettu varhaiskasvatusoikeus/suunnittelija
Sipoon kunta,
Iso Kylätie 18, PL 7
04130 SIPOO

tai toimita ne Kuntalan Infoon (Iso Kylätie 18, 04130 Sipoo)

3. Kunta lähettää hyväksytyt lomakepäätökset takaisin ilmoittamaasi osoitteeseen. Palauta tämän jälkeen lomakkeet perheille.

4. Täytä Kelan lomake WH2(=selvitys, lasten yksityisen hoidon tuki, tuottaja) ja palauta se Kelaan. Jos toiminnassasi tapahtuu jossain vaiheessa muutoksia, ilmoita myös ne Kelaan.

5. Laskuta kuntaa Kelan päätöksen perusteella kerran kuukaudessa jälkikäteen. Kunnan y-tunnus on 0203533-8 ja verkkolaskutusosoite 003702035338 . Voit myös toimittaa paperisen laskun sähköpostin liitteenä.
(Merkitse laskuun: laskun päiväys, laskun eräpäivä, laskun numero, y-tunnus : myyjän ja ostajan, molempien nimet ja osoitteet, alv prosentti ja osuus, laskutettava asia/palvelu)

Lisätiedot:
Varhaiskasvatuspäällikkö Mervi Keski-Oja, puh. 09 2353 7500, mervi.keski-oja@sipoo.fi.


Viimeksi muokattu
24.08.2016