< Ajankohtaista
13.01.2011

Maa-ainesten ottolupahakemus Immersbyssä

MAA-AINESLAIN MUKAINEN HAKEMUS

 

Seuraava maa-aineslain 4 §:n mukainen hakemus on vireillä tekniikka- ja ympäristölautakunnan ympäristönsuojelu­jaostossa:

 

Rolf Grönqvist ja May Boman hakevat lupaa kallioainesten ottamiselle. Toiminta sijoittuu kiinteistölle RNo 6:4, Immersbyn kylässä. Lupaa maa-ainestenottamiselle haetaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

 

Otettavan maa-aineksen määräksi haetaan yhteensä 923 914 k-m3. Arvioitu vuotuinen ottomäärä on 92 400 k-m3. Ottamisajaksi on haettu 10 vuotta. Alimmaksi ottosyvyydeksi haetaan + 40 mpy. Ottamisalueen kokonaispinta-ala on 9,1 ha.

 

Niiden, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on mahdollisuus tehdä hakemuksen johdosta kirjallinen muistutus. Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävinä Kuntalassa 13.1–14.2.2011 virka-aikana ma-ke klo 8.00–15.30, to klo 8.00–17.00 ja pe klo 8.00–14.00, käyntiosoite: Iso Kylätie 18, 04130 Sipoo. Kirjalliset muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen: Sipoon kunta, ympäristönsuojelujaosto, PL 7, 04131 Sipoo, viimeistään 14.2.2011 klo 15.30.

 

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Anu Juvonen p. 09-2353 6851.

                                

 

Sipoossa 13.1.2011

Ympäristönsuojelujaosto


Viimeksi muokattu
01.01.1970