< Ajankohtaista
05.08.2020

HSL tiedottaa: Joukkoliikenteessä muutoksia 10.8. – liikenne palaa talvikauden aikatauluihin

HSL tiedottaa: Joukkoliikenteessä muutoksia 10.8. – liikenne palaa talvikauden aikatauluihin
Joukkoliikenteessä tapahtuu muutoksia 10. elokuuta, kun palaamme talvikauden aikatauluihin. Muutoksissa näkyvät koronapandemian vaikutukset: äkillisesti heikentyneen taloustilanteen takia joudumme lakkauttamaan joitain linjoja ja harventamaan osaa vuoroista. Koronapandemia on aiheuttanut HSL:lle tuntuvia tulonmenetyksiä ja heikentänyt myös jäsenkuntiemme taloutta.

Muutokset vaikuttavat erityisesti bussi- ja junaliikenteessä. Ruuhka-ajan vuoroista vähennämme tarjontaa sieltä, missä matkustajia on ollut erityisen vähän. Myös tiheästi kulkevilta linjoilta harvennetaan liikennettä matkustajamäärien salliessa. Matkustajamäärät eivät ole vielä palanneet koronapandemiaa edeltäneelle tasolle.

Valtaosan vähennyksistä kohdistamme kuitenkin hiljaisten aikojen liikennetarjontaan iltaisin ja viikonloppuisin. Harvennamme sellaisia vuoroja, joilla on jo ennestään kulkenut vähän asiakkaita. Olemme myös suunnitelleet harvennukset niin, ettei minkään yksittäisen alueen palvelutaso heikkene liikaa.

Muutokset bussiliikenteessä

Sipoo

Sipoon sisäisiltä linjoilta vähennetään erityisen vähän käytettyjä vuoroja. Koulumatkayhteyksiin käytettyihin vuoroihin ei tule muutoksia. Söderkullassa linjat 992 ja 994K eivät kuitenkaan käytä enää Opintien pysäkkejä, vaan kulkevat suoraan Miilin terminaaliin. Lue lisää liikennetiedotteesta.

Sipoon kautta kulkevien linjojen 785-788 vuorot vähenevät 10.8. alkaen. Syynä vuorojen vähennyksiin ovat koronan ja sen myötä heikentyneen taloustilanteen vuoksi tehtävät säästötoimet. HSL:n alueen ulkopuolella kulkevien linjojen (786-788) vuorojen vähennykset on kohdennettu ELY- keskuksen toimesta.

Linjan 842 reitti muuttuu, kun uusi Työpaikkatie avataan Söderkullan ja Eriksnäsin välillä. Uuden reittiosuuden myötä linjalle 842 tulee pysäkkimuutoksia. Lue lisää liikennetiedotteesta.

Lue lisää HSL:n verkkosivuilta.


Viimeksi muokattu
05.08.2020