< Ajankohtaista
12.05.2020

Sipoon koulut ovat valmiita oppilaiden palaamiseen lähiopetukseen

Sipoon koulut ovat valmiita oppilaiden palaamiseen lähiopetukseen
Sipoon peruskouluissa kaikki on valmiina lähiopetukseen palaamiseen torstaina. Sipoossa yli 80 prosenttia oppilaista aikoo osallistua lähiopetukseen. Tieto perustuu huoltajille lähetettyyn kyselyyn.

Käytännöt kouluissa on järjestetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden mukaisesti, joilla varmistetaan opetuksen mahdollisimman turvallinen järjestäminen ja tartuntojen välttäminen.

Huoltajia ja oppilaita on myös ohjeistettu, että kouluun ei saa tulla sairaana tai jos on mitään koronavirusinfektioon viittaavia oireita. Jos oppilas sairastuu kesken päivän, hänet eristetään ja huoltaja pyydetään hakemaan hänet kotiin. Lähiopetuksen käytännöistä on tiedotettu huoltajia Wilman kautta viime viikolla.

Oppilaita ohjataan hyvään käsihygieniaan

Lähiopetuksessa kiinnitetään kouluissa erityistä huomiota käsihygieniaan. Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun ja ennen kotiinlähtöä. Lisäksi oppilaita ohjataan pesemään kädet ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.

Lisäksi kouluissa on varattu käsidesiä niihin opetus- ja työskentelytiloihin, joissa ei ole mahdollisuutta käsien pesemiseen vedellä ja saippualla.

Lisätiloja ja ulkotiloja hyödynnetään

Lähiopetukseen on osoitettu kouluille lisätiloja, jotta opetustiloissa on tavallista enemmän väljyyttä. Kyrkoby skola käyttää myös Sibbo Gymnasiumin tiloja. Sipoonjoen koulu ja Kungsvägens skola hyödyntävät Enterin tiloja. Jokipuiston koulun käytössä on Opistotalo. Sipoonlahden koulu voi hyödyntää Nuorisotila Pleissin, Söderkullan kirjaston ja Söderkullan kirkon tiloja.

Opetuksessa hyödynnetään myös mahdollisimman paljon koulujen lähialueita. Oppilaita on ohjeistettu varautumaan säänmukaisilla varusteilla, sillä koulupäivien aikana ollaan paljon ulkona. Myös välitunnit vietetään aina ulkona. Liikunnanopetus toteutetaan loppukevään ajan ulkona ja opetuksessa vältetään kontaktilajeja.

Opetuksessa noudatetaan oppilaiden normaalia tuntimäärää. Oppitunteja ja välitunteja on ajoitettu mahdollisuuksien mukaan koulupäivän sisällä normaalista poiketen siten, että kaikki oppilasryhmät eivät olisi samanaikaisesti välitunneilla. Lisäksi koulupäivän aloitus- ja päättymisajankohdat on mahdollisuuksien mukaan muokattu siten, että koulukuljetuksilla kulkevat oppilaat pääsevät kouluun pääsääntöisesti HSL:n linjoilla. Tilausajoliikenne toimii lähtökohtaisesti aiempien aikataulujen mukaisesti.

Opiskelu oman opettajan johdolla

Luokka-asteilla 1.-6. opiskellaan lähtökohtaisesti oman opettajan johdolla. Yhteisopettajuusryhmiä voidaan jakaa pienempiin ryhmiin.

Luokka-asteilla 7.-9. oppilasryhmät pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan samoissa luokkahuoneissa, ja opettajat kiertävät tilasta toiseen. Valinnaisaineet opetetaan opetussuunnitelman mukaisesti, vaikka opetusryhmissä olisikin oppilaita useammasta opetusryhmästä.

Etäopetusta vain riskiryhmäläisille

Jos oppilas tai hänen perheenjäsenensä kuuluu riskiryhmään, hoitava lääkäri tai terveydenhoitaja arvioi, voiko lapsi palata kouluun. Jotta oppilas voi saada etäopetusta, on huoltajan esitettävä asiantuntijalausunto koulun rehtorille.

Jos huoltaja haluaa muutoin pitää lapsensa varotoimenpiteenä kotona, huoltaja vastaa tällöin lapsensa opetuksesta. Huoltajan pitää informoida päätöksestään koulun rehtoria Wilman välityksellä ja anoa tarvittaessa lapselleen lomaa. Kotona tai lomalla oleva oppilas ei saa koulutehtäviä koulusta tai etäopetusta.


Viimeksi muokattu
12.05.2020
tagit: koulut