< Ajankohtaista
11.05.2020

Sipoo avaa uudelleen kiireettömiä terveyspalveluja

Sipoo avaa uudelleen kiireettömiä terveyspalveluja
Sipoon kunta lisää supistetusti toimineiden kiireettömien terveyspalvelujen tarjontaa. Suuri osa kiireettömistä terveyspalveluista on ollut koronaviruspandemian takia ollut suljettuna tai toiminut supistetusti maaliskuun puolestavälistä alkaen.

Epidemiatilannetta seurataan tarkasti jatkossakin ja kiireettömien palveluiden tarjontaa vähennetään tai lisätään riippuen epidemiatilanteesta. Osa kiireettömän hoidon henkilöstöstä työskentelee Sipoossa edelleen koronaviruksen näytteenotossa ja tartuntaketjujen selvittämisessä sekä kiireellisen hoidon tehtävissä ja iäkkäille kotiin tarjottavissa palveluissa.

Sipoolaisten toivotaan ottavan yhteyttä terveyspalveluihin ja varaavan aikoja vastaanotolle tavalliseen tapaan, kun heillä on tarve hoitoon. Terveyspalvelut hengitystieoireisille ovat eri tiloissa ja selkeästi erotettuna muista terveyspalveluista.

-On tärkeää, etteivät kenenkään terveydelle keskeiset asiat jää hoitamatta koronavirustilanteen takia ja mahdollisesti pahene siksi, sanoo johtava lääkäri Anders Mickos.

Terveyspalveluja on hoidettu jonkin verran myös etänä, ja asiakkaan käynnin tarve arvioidaan aina ensin puhelinyhteydenotossa. Esimerkiksi pitkäaikaissairauksien määräaikaiskontrollit ovat tapahtuneet koronaviruspandemian aikana pääosin puhelimitse ja jatkossa niitä aiotaan kokeilla myös muiden etäyhteyksien kautta.

Lasten tarkastukset jatkuvat suun terveydenhuollossa

Suun terveydenhuollossa jatkuvat lasten suun terveydenhuollon tarkastukset ja oikomishoidot lähiviikkoina. Asiakkaille tulee niihin suun terveydenhuollosta kutsut. Samoin tehdään taas keinonivelleikkauksia odottavien potilaiden hammastilanteen tarkastuksia ja toimenpiteitä, jotta leikkaukset päästään toteuttamaan.

Myös koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluville voidaan tehdä kiireettömiä arvioita, jos heillä on suuri suunterveydenhuollollinen riski. Lisäksi joitakin jo aloitettuja juurihoitoja on mahdollista jatkaa.

Asiakkaat voivat olla suun terveyden kysymyksissä ja ongelmissa yhteydessä puhelimitse suun terveydenhuoltoon numeroon 09 2353 6002.

Lastenneuvolassa myös nelivuotistarkastuksia

Lastenneuvolassa on tällä hetkellä toteutettu pienten lasten tarkastuksia 1,5-ikävuoteen asti lähes normaalisti. Nyt palataan toteuttamaan myös nelivuotistarkastuksia, jotka ovat rokotusten takia tärkeitä. Lastenneuvolaan voi aina soittaa, jos on huolia liittyen lapsen vointiin tai kehitykseen.

Äitiys- ja ehkäisyneuvolapalvelut ovat pääosin jatkuneet normaalilaajuudessa jo nyt. Joitakin tarkastuksia voidaan toteuttaa etävastaanottoina jatkossa.

Koulu- ja opiskeluterveydenhoitajille voi aina soittaa ja kysyä neuvoja, kuten tähänkin saakka. Kouluterveydenhuollossa ryhdytään tekemään kutsuntatarkastuksia ja aletaan taas antaa 9-luokkalaisten rokotuksia.

Aikuisneuvolassa ei edelleenkään kutsuta terveystarkastuksiin, mutta tarvittaessa tarkastusta tai terveysneuvoja tarvitsevia asiakkaita otetaan vastaan yksilöllisen tarveharkinnan perusteella.

Päihde- ja mielenterveyspalveluita etäyhteyksin

Päihde- ja mielenterveyspalvelut ovat toimineet normaalissa laajuudessaan, mutta pääosin puhelimen kautta. Palveluiden tarjoamista puhelimitse jatketaan ja lisäksi kokeillaan etävastaanottoa muiden etäyhteyksien kautta. Jonkin verran vastaanottotapaamisia voidaan järjestää enemmän myös paikan päällä jatkossa.

Fysioterapian ryhmätoiminta tauolla

Fysioterapian ryhmätoimintaa ei ole tartuntariskin takia ollut mahdollista toteuttaa. Ryhmätoiminta pysyy edelleen tauolla.

Fysioterapeutit ovat tarjonneet koko ajankiireellistä fysioterapiaa ja kuntoutuksellisesti keskeistä yksilöfysioterapiaa vastaanotolla ja potilaiden kodeissa. Lisäksi ovat antaneet paljon kuntoutusneuvontaa puhelimitse. Tätä toimintaa jatketaan, ja lisäksi nyt on mahdollista alkaa ottaa vastaan myös lapsipotilaita. Samoin keinonivelleikkauksiin liittyvää fysioterapiaan tarjotaan taas.


Viimeksi muokattu
11.05.2020