< Ajankohtaista
15.01.2019

Sipoonrannan maa-alueet palautuvat takaisin Sipoon kunnan omistukseen

Sipoonrannan maa-alueet palautuvat takaisin Sipoon kunnan omistukseen
Sipoonrannan viihtyisyyttä parannetaan maisemoinnilla, ja maa-alueet palautuvat takaisin Sipoon kunnan omistukseen Sipoonranta Oy:ltä. Kunnanhallitus on päättänyt Sipoonrantaa koskevien maankäyttösopimusten purkamisesta kokouksessaan tänään 15.1.2019.

Maankäyttösopimuksen purkamiseen päädyttiin Sipoonranta Oy:n kanssa käydyissä neuvotteluissa. Neuvottelut on käyty hyvässä hengessä, ja niissä on sovittu maankäyttösopimuksen purkamisen lisäksi alueen maisemoinnista.

Maankäyttösopimuksen purkamisen yhteydessä on sovittu myös, että Sipoonrannan rakentamaton alue maisemoidaan asuinalueen viihtyisyyden parantamiseksi. Sopimuksen mukaan Sipoonranta Oy toteuttaa maisemoinnin viimeistään kesällä 2019. Alueelle toteutetaan muun muassa pysäköintialue, pensasistutuksia ja niitty, jota halkovat kivituhkapolut. Lisäksi veneenlaskuluiskan ympäristöön varataan riittävästi tilaa trailerin kanssa kääntymiselle.

Sipoon kunta järjesti marraskuussa 2018 maisemointisuunnitelmasta asukastilaisuuden, jossa kuultiin asukkaiden palautteita suunnitelmasta. Kunta päättää vielä erikseen asukkaiden antamien parannusehdotusten toteuttamisesta ja septitankin rakentamisesta, mikä ei sisälly maisemointisuunnitelmaan.

Neuvottelut maankäyttösopimuksesta alkoivat sen jälkeen, kun Sipoonranta Oy, jossa Skanska on vähemmistöosakkaana, pyysi kunnalta toistamiseen lisäaikaa alueen rakentamiseksi loppuun. Kunta myönsi ensimmäisen kerran vuonna 2013 lisäaikaa alueen loppuun saattamiseksi. Lisäaikaa myönnettiin tuolloin 2021 loppuun. Sipoonranta on Etelä-Sipoossa meren rannalla sijaitseva asuinalue.

 


Viimeksi muokattu
15.01.2019