Kriisi-infoa yrittäjille poikkeustilan aikana

Sipoon kunta kokoaa Koronakriisin aikana tälle sivulle tietoa, jolla tuetaan yrittäjien ja yritysten selviytymistä vallitsevan kriisin aikana. Tälle sivulle on koottu tietoa muun muassa erilaisista tukimuodoista sekä Keuken, Business Finlandin, Elyn, Te-keskuksen, Finnveran, Suomen Yrittäjien ja verohallinnon toiminnasta poikkeusaikana.

Päivitämme sisältöä mahdollisimman ajankohtaisesti. Huomioithan, että tässä nopeasti muuttavassa tilanteessa voi sivuillamme olla jo vanhentunutta tietoa. Tarkistathan siis tiedon ajankohtaisuuden aina valtion omista tiedotuskanavista.

Ota yhteyttä

Sipoon kunnan elinkeinoyksikkö tukee sipoolaisia yrittäjiä erityisesti poikkeusaikoina. Yrityskoordinaattori Anne Peltonen on yrittäjien käytettävissä puhelimitse, sähköpostitse tai Teams/Skype-kokousten välityksellä.

Keuken kriisineuvonta

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke auttaa ja neuvoo yrittäjiä koronakriisin seurauksissa. Keuke antaa nopeaa apua ja neuvontaa yrityksille erityisesti talous-, rahoitus- ja henkilöstökysymyksissä.

Keuke on avannut erityisen kriisipuhelinnumeron, joka päivystää joka arkipäivä klo 9–16. Lisäksi Keuke on varannut yrityskehittäjien kalentereista puolen tunnin aikoja nopealle kriisineuvonnalle. Keuke avustaa yrityksiä myös erilaisten tukien ja avustusten hakemisessa.

Keuke pitää yrittäjät ajan tasalla tapahtumista osoitteessa www.keuke.fi/kriisineuvonta. Sivustolle kootaan hyödyllisiä linkkejä ja tarjotaan mahdollisuuksia varata verkossa aikoja kriisineuvontaan.

Keuken kriisineuvontapuhelin palvelee arkisin 9–16 numerossa 050 523 8897

Kustannustuki 5 - haku auki 18.2.2022 saakka

Kustannustuen viides hakukierros järjestetään 21.12.2021-18.2.2022. Viidennen hakukierroksen tuki korvaa kuluja yrityksille, jotka ovat kärsineet julkisoikeudellisista, koronapandemian torjuntaan liittyvistä rajoituksista. Tuki kohdistuu kuluihin, jotka ovat syntyneet 1.6.–30.9.2021.

Tukea haetaan Valtionkonttorista. Lue lisää tämän linkin kautta.

Kustannustuki 4 - haku on päättynyt!

Kustannustuen neljäs hakukierros järjestetään 17.8.- 30.9.2021. Haettavissa olevan tuen tukikausi on 1.3.-31.5.2021. Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista. Hallituksen linjauksen mukaan tuen tarve ja määrä arvioidaan koronaepidemian aiheuttaman liikevaihdon äkillisen menetyksen perusteella. Tuella pyritään tukemaan yritysten selviämistä koronapandemian yli.

Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset voivat saada kustannustukea. Kustannustukea myönnetään vain yhdistyksen/säätiön taloudelliseen toimintaan.

Tukea haetaan tämän linkin kautta Valtionkonttorista.

Yleinen kustannustuki 3 (Valtionkonttori) - haku on päättynyt!

Kustannustuen kolmas hakukierros järjestetään 27.4.—23.6.2021. Haettavissa olevan tuen tukikausi on 1.11.2020–28.2.2021. Tuen vertailukausi riippuu yrityksen ALV-ilmoituskaudesta sekä perustamisajankohdasta.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista. Hallituksen linjauksen mukaan tuen tarve ja määrä arvioidaan koronaepidemian aiheuttaman liikevaihdon äkillisen menetyksen perusteella

Kustannustuen kolmannella kierroksella tukeen on tehty muutoksia, joilla tukea voidaan myöntää entistä joustavammin erityisesti yksinyrittäjille ja pienyrityksille.

Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset voivat saada kustannustukea. Kustannustukea myönnetään vain yhdistyksen/säätiön taloudelliseen toimintaan.

Korvattavat kulut

Tukea voi hakea palkka- ja kiinteisiin kuluihin, jotka ovat syntyneet 1.11.2020–28.02.2021.

Tukea haetaan tämän linkin kautta Valtionkonttorista.

TE-palvelut - yrittäjien työttömyysturva - haku on päättynyt!

Suomen eduskunta hyväksyi esityksen yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä 9.4.2020. Väliaikaisen lain mukaan yrittäjät ovat oikeutettuja saamaan työmarkkinatukea 31.3.2021 asti. Väliaikaisen työmarkkinatuen myöntämisellä voidaan tukea yrittäjiä koronavirusepidemian aiheuttaman taloudellisen kriisin keskellä. Työmarkkinatukeen ovat oikeutettuja kaikki yrittäjät riippumatta yritystoiminnan harjoittamisen muodosta.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt kokonaan väliaikaisesti tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1089,67€ kuukaudessa (per työskentelevä henkilö). Väliaikaisen lain myötä työmarkkituen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista tai lopettamistoimia eikä yrittäjän eläkelain mukaisesta vakuutuksesta luopumista. Opinnot eivät estä oikeutta työmarkkinatukeen.

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon.

Lue lisää Te-palveluista täältä.

Lisäksi aloittaville yrittäjille myönnettävän starttirahan ehtoja on muutettu koronaepidemian vaikutusten johdosta. Starttirahan enimmäismaksuaikaa on pidennetty 6 kuukaudella (12kk -> 18kk). Lisäksi starttirahaa voidaan maksaa nyt myös niiltä kuukausilta, jolloin yrittäjä ei ole pystynyt työskentelemään yrityksessään.

Lue lisää starttirahasta täältä.

Yksinyrittäjien toimintatuki kunnilta - haku on päättynyt!

Sipoolaiset päätoimiset yksinyrittäjät voivat hakea tukea Sipoon kunnalta koronavirustilanteessa selviytymiseen. Haku on sulkeutunut 30.9.2020

Tuen hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa https://www.keuke.fi/ajankohtaista/yksinyrittajatuki/. Tuen suuruus on 2000 euroa per yksinyrittäjä.

Keski-Uudenmaan kuntien yrittäjien tukihakemukset jätetään keskitetysti Keuken sähköisen hakujärjestelmän kautta, eikä siten hakemusta voi jättää suoraan Sipoon kunnalle. Sipoon kunta käsittelee, päättää ja maksaa tuet yrittäjille Keuken hakujärjestelmässä.

Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen, tilanteessa jossa korona-kriisi on merkittävästi vaikuttanut elinkeinon harjoittamiseen. Näitä menoja ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää. Avustuksen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Teethän hakemuksen huolellisesti, jolloin hakemuksesi käsittely nopeutuu. Hakemuksen täydennyspyynnön lähettäminen yrittäjälle viivästyttää hakemuksen käsittelyä. Keuke neuvoo yrittäjiä hakemuksen teossa, joten suosittelemme lämpimästi ottamaan yhteyttä Keukeen, jos olet epävarma jostain kohdasta. Keuken hakuneuvonta palvelelee puh. 050 523 8897, ma – pe klo 9 – 16 tai varaa aika Keuken yritysneuvojalle sähköisestä ajanvarauksesta.

Lisää tuesta ja sen hakemista voit lukea Keuken sivuilta tästä linkistä.

Tuki ja hyvitys ravintoloille - haku on päättynyt!

Malli koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta: tuesta uudelleentyöllistämiseen ja hyvityksestä toiminnan rajoittamisesta.

Yritys voi saada tukea työntekijän työllistämiseen toiminnan käynnistyessä uudelleen. Tuen määrä on 1 000 euroa työntekijää kohden. Sen saamisen edellytyksenä on, että yritys maksaa työntekijälle 1.6.–31.8.2020 väliseltä ajalta palkkaa yhteensä 2 500 euroa.

Samaa 1 000 euron tukea on mahdollista myöntää vuokratyöntekijän työllistämiseen tai alihankintana hankittuun työhön. Tuki maksetaan niistä työntekijöistä, joille yritys maksaa 1.6.–31.8.2020 väliseltä ajalta vuokratyönä tai alihankintana hankitusta työstä palveluntarjoajalle vuokrakorvausta arvonlisäverottomalta määrältään vähintään 4 500 euroa työntekijää kohden.

Tukea voi saada kaikista työntekijöistä, joiden palkkauskustannuksiin yritys ei saa samalta ajanjaksolta muuta tukea, kuitenkin erikseen määrätyn enimmäismäärän verran.

Toisaalta hyvitys toiminnan rajoittamisesta tukee ravitsemisyrityksen mahdollisuuksia hoitaa juoksevia, joustamattomia kustannuksiaan, kuten tilavuokriaan ja sähkö- ja lvi-laskuja. Hyvitystä on mahdollista saada rajoituksen voimassaoloajalta 4.4.–31.5.2020.

Hyvitys perustuu siihen muutokseen, mikä yrityksen myynnille on aiheutunut laissa säädetystä rajoituksesta. Hyvitystä saavat ne ravitsemisyritykset, joiden myynti huhtikuussa 2020 oli pienempi kuin keskimääräinen myynti huhti-toukokuussa 2019 tai tammi-helmikuussa 2020. Näistä vertailukohdaksi valitaan automaattisesti se, jolloin keskimyynti oli suurempi.

Hyvityksen suuruus riippuu vertailukohdan keskimyynnistä ja siitä, miten paljon pienemmäksi myynti jäi huhtikuussa 2020 siihen verrattuna.

Tukea voi hakea ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) verkkosivuilla, jonne on julkaistu yksityiskohtaiset ohjeet, miten yrittäjän tulee menetellä tuen tai hyvityksen saamiseksi. Hakemus on jätettävä viimeistään 31.10.2020.

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) verkkosivuilla on palvelu, jossa yrittäjä voi tarkastaa, onko hänen yrityksensä mukana joukkomaksatuksessa vai ei. Palvelu perustuu Y-tunnuksen käyttöön. Palveluun voi tutustua tämän linkin kautta.

Lue lisää tuesta ja sen hakemisesta täältä.

Business Finlandin häiriötilannerahoitus - haku on päättynyt!

Business Finland avasi 19.3.2020 yritysten haettavaksi häiriötilannerahoitusta. Rahoitushaku sulkeutui 8.6.2020, eikä hakemuksia voi enää tehdä. Häiriötilannerahoitukseen voi tutustua tarkemmin täältä.

Rahoituspalvelut on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Midcap-yritys on suuri yritys, jonka oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 M€.

Rahoituspalvelujen asiakkaita ovat muun muassa matkailu, matkailun oheispalvelut, luovat ja esittävät alat sekä kaikki toimialat, joiden alihankintaketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai vaikuttamassa. Rahoitusta voidaan myöntää myös kotimarkkinoilla toimiville yrityksille. Rahoitusta ei voida myöntää, jos kyseessä on suuri yritys, toiminimi, julkinen organisaatio, säätiö, yhdistys tai ahvenanmaalainen yritys.

Sipoon kunnan Työvoimapooli-hanke

Sipoon kunnan elinkeino- ja työllisyysyksikkö ovat käynnistäneet korona-kriisin vaikutusten vähentämiseksi ja yritysten sekä työntekijöiden tukemiseksi ”Työvoima-pooli -hankkeen”. Hankeen tavoitteena on ketterästi toimien yhdistää sipoolaisia yrityksiä, jotka kriisin seurauksena tarvitsevat työvoimaa, sekä työntekijöitä, jotka muuttuneiden tilanteiden takia ovat nyt (tai lähitulevaisuudessa) työtä vailla.

Sipoon kunta pyrkii hankkeen avulla tarjoamaan keinon, jolla työntekijät ja työnantajat voivat kohdata toisensa tässä poikkeustilanteessa. Työsopimukset ja muut työhön liittyvät ehdot ovat täysin työntekijän ja työnantajan välisiä kysymyksiä.

Lue lisää hankkesta tiedotteesta (pdf)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) - haku on päättynyt!

ELY-keskukset ovat saaneet lisärahoitusta myönnettäväksi yritysten kehittämisavustuksiin koronavirusepidemia aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille koko maassa. Tuki oli haettavissa ELY-Keskusten verkkosivuita 31.2-8.6.2020 ELY-Keskusten verkkosivuilla. Tukea ei enää ole mahdollista hakea.

ELY-keskusten rahoitus oli suunnattu yrityksille, joissa on yrittäjän/yrittäjien lisäksi 1-5 työsuhteessa olevaa henkilöä ja Business Finland rahoittaa tätä suurempia yrityksiä. Yksinyrittäjien tukea myöntävät kunnat.

Avustuksen tavoitteena oli tukea yrityksiä koronavirusepidemian aiheuttamien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä kannustaa yrityksiä työllistämiseen.

Lue lisää ELYn avustuspalveluista täältä.

Maaseudun yritysten, alkutuotannon ja kalatalouden koronatuki

Koronavirusepidemiasta kärsiville maaseudun mikroyrityksille, eräille maatalouden alkutuotannon ja kalatalouden yrityksille myönnetään väliaikaista kriisitukea. Taloudellista tukea voivat hakea maatilojen yhteydessä toimivat yritykset, maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset, maatalouden alkutuotannon sekä kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset

Lue lisää tuesta täältä.

Finnveran palvelut

Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin. Finnveralla on valmius kasvattaa pk-yritysrahoitusta merkittävästi ja auttaa yritykset yli kriisistä. Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset.

Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lisäksi Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella.

Lue lisää Finnveran palveluista kriisiaikoina täältä.

Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjät ylläpitävät sivustollaan ajankohtaista tietoa koronasta yrittäjille. Sivustolla on ajankohtaisia uutisia, neuvontapalveluita sekä hyödyllisiä linkkejä yrittäjälle muun muassa ohjeita työnantajalle sekä talouteen ja korvauksiin liittyviä tarkempia tietoja.

Lue lisää täältä Suomen Yrittäjien tietopaketista.

Liity Facebookissa Suomen Yrittäjien Osta pieneltä -ryhmään, jossa yrittäjät voivat tukea toisiaan. Liittyäksesi ryhmään, sinun ei tarvitse olla yrittäjäjärjestön jäsen, vaan ryhmä on avoin kaikille. Lue lisää Facebook-ryhmästä täältä.

 

Verohallinto

Koronatilanne voi aiheuttaa yrittäjille, yrityksille ja kirjanpitäjille vaikeuksia hoitaa veroasioita. Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä. Maksujärjestelyä voi hakea uusin helpotetuin ehdoin 25.3. alkaen, 31.8.2020 asti. Huomaa myös, että voit hakea ennakkoveroon muutosta OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi. Verohallinto tukee yrityksiä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa tehostamalla edellä mainittujen asioiden käsittelyä. Myös arvonlisäveron palautusten käsittelyä tehostetaan.

Lue lisää Verohallinnon palveluista täältä.

Kela

Kelan sivuille on koottu tietoa koronatilanteen vaikutuksista Kelan tukiin, hakemusten käsittelyyn ja palveluihin myös yrittäjille.

Lue lisää Kelan toiminnasta täältä.

Yritys-Suomi Talousapu-neuvontapalvelu

Yritys-Suomi Talousapu-neuvontapalvelu auttaa ja neuvoo talous- ja maksuvaikeuksissa olevia yrittäjiä. Neuvojat ovat yrityksen talouden- ja terveyttämisen asiantuntijoita. Neuvontapalveluun voit olla yhteydessä silloin, kun yrityksellesi on kertynyt maksamattomia laskuja, et enää pysty maksamaan lainoja ja niiden korkoja, et tiedä, mitä tehdä, kun työt tai myynti on vähentynyt, haluat keskustella yritystoimintasi tulevaisuudesta yleisesti tai tunnet, että et enää jaksa talousvaikeuksissa yksin.

Ota yhteyttä täältä Yritys-Suomi Talousapu-neuvontapalveluun.

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa ja tekee tarvittavia toimia yhdessä eri TEM-konsernin toimijoiden kanssa vähentääkseen koronaviruksen vaikutuksia mm. yritysten toimintaan, työllisyyteen ja huoltovarmuuteen.

Lisää TEM:in toimista voit lukea täältä.

Helsingin seudun kauppakamari

Korona herättää monenlaisia kysymyksiä ja ohjeistuksen tarvetta yrityksissä ja työpaikoilla. Tälle info-sivulle Helsingin seudun kauppakamarin ammattilaiset kokoavat erilaista päivittyvää tietoa, huomioon otettavia asioita sekä kommentteja ja kannanottoja koronakriisin aikana.

Lue lisää Helsingin seudun kauppakamarin avusta täältä.