Kysely markkinointikampanjasta ”Sipoo yrittää – ja onnistuu!”

Sipoon kunta järjesti kesän aikana yritysten markkinointikampanjan ”Sipoo yrittää – ja onnistuu”. Tavoitteena oli esitellä sipoolaisten yrittäjien tuotteita ja palveluita sipoolaisille. Kunta toivoo nyt palautetta kaikilta sipoolaisilta kampanjasta ja sen toteutuksesta.

Yritykset kalastettiin verkosta

Yrityksiä pyydettiin ilmoittautumaan sähköpostitse viestissä, jota jaettiin Sipoon kunnan ylläpitämillä sosiaalisen median kanavilla. Ilmoittautumisaikaa oli 3 viikkoa. Ilmoittautumisia tuli määräaikaan mennessä 24 ja näistä lopulta esiteltiin 16 yritystä Business Sipoo-nettisivulla.

Lisäksi 3 yritystä esiteltiin Visit Sipoo-nettisivuilla osana Sipoon kunnan matkailumarkkinointia, johtuen kyseisten yritysten toimialan paremmasta soveltuvuudesta kyseiseen foorumiin.

Selvät kriteerit valinnalle

Elinkeinopäällikkö Elina Duréault, yrityskoordinaattori Anne Peltonen ja viestinnän harjoittelija, markkinointikampanjan keksijä Kristian Meurman tekivät valinnat ja olivat myös päättäneet kriteereistä valituksi tulemisesta. Kriteerit olivat:

  • yritys on rekisteröity Sipooseen
  • yrityksen pääasiallinen toimipaikka sijaitsee Sipoossa
  • yritys on rekisteröity yritys (Tmi, Ay, Ky tai Oy) tai kyseessä on rekisteröity yksityinen elinkeinonharjoittaja
  • yrityksen pääasiallinen markkina-alue on Sipoossa

Esittelyt omalla teemasivullaan, linkit ja postaukset someen

Business Sipoo-nettisivujen alaisuuteen luotiin oma Sipoo yrittää – ja onnistuu! -nettisivu, jonne koottiin kaikki yritysesittelyt. Julkaistut esittelyt jaettiin linkkinä myös kunnan Facebook-sivulle ja kuvat sekä markkinointiteksti jaettiin myös kunnan Instagram-tilille.

Palautetta käytetään toiminnan kehittämiseen

Palautekysely koostuu 7 väittämästä, johon voi vastata joko kyllä, ei tai en osaa sanoa. Lisäksi on mahdollisuus jättää vapaamuotoista palautetta tai kehitysideoita. Palautekyselyn perusteella yrityskoordinaattori ja elinkeinopäällikkö kehittävät Sipoon kunnan yrityspalveluiden toimintaa.

Palautekysely

[gravityform id=”14″ title=”false” description=”false”]