Ajankohtaiset tiedot koronaviruksesta saat osoitteesta www.sipoo.fi/koronavirus.

Ikääntyneiden ja riskiryhmien koronarokotukset ovat käynnissä Sipoossa. Lue lisää: www.sipoo.fi/koronarokotukset

Ajankohtaista ja tiedotteita

Nikkilä-Kerava rinnakkaissiirtoviemärin suunnittelu

Sipoon Vesi on käynnistänyt rinnakkaissiirtoviemärin rakennussuunnitelman laatimisen Nikkilän keskustasta Keravalle Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän mittausasemalle. Siirtoviemärin tarkoituksena on kaksinkertaistaa jätevesien johtamiskapasiteetti ja lisätä jätevesien siirtolinjan toimintavarmuutta.

Uusi suunniteltava paineellinen jätevesiviemäri tullaan toteuttamaan pääosiltaan nykyisen viemärin rinnalle. Linjan kokonaispituus on noin 10 km. Ahtaimmissa paikoissa, kuten Nikkilän taajamassa, Vaahteramäen asemakaava-alueella ja Talmassa, uuden siirtoviemärin linjaus poikkeaa nykyisestä linjauksesta. Suurin osa linjauksesta sijoittuu nykyiselle siirtoviemärilinjaukselle, peltoalueille, teiden sekä sarkaojien reunoihin.

Uuden siirtoviemärin suunnitelmat valmistuvat syksyllä 2020. Linjasuunnitteluhankkeen suunnittelijaksi on valittu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Siirtoviemärilinjan suunnittelutyön maastokartoitukset aloitetaan toukokuussa viikolla 19. Linjaosuuksilla tehtävistä maastomittauksista ei jää maastoon näkyviä jälkiä mahdollisia linjapisteiden puupaalumerkintöjä lukuun ottamatta. Merkinnät pyritään sijoittamaan siten, etteivät ne haittaa peltoviljelyä. Linjalla tehdään myös pohjatutkimuksia kairaamalla maaperän rakennettavuuden selvittämiseksi. Maaperätutkimukset tehdään telaketjuilla varustetulla kairavaunulla. Kairavaunulla ei ajeta kiinteistöjen piha-alueilla. Pohjatutkimukset aloitetaan toukokuussa viikolla 20. Kaikki maastotyöt pyritään saamaan valmiiksi kesäkuun puoliväliin mennessä.

Tutkittava linjaosuus on nähtävillä Sipoon Veden Internet-sivuilla ja kartan voi halutessaan pyytää myös suunnittelijalta sähköpostitse. Mikäli Teillä on esityksiä tai toiveita otettavaksi huomioon viemärilinjan suunnittelussa, pyydämme Teitä ottamaan yhteyttä Sipoon Veteen tai hankkeen suunnittelijaan ensisijaisesti sähköpostitse.

Maastomittausten osalta ei olla erikseen yhteydessä kiinteistönomistajiin. Maaperätutkimusten osalta maanomistajiin tullaan olemaan yhteydessä henkilökohtaisesti kirjeitse.

Vesihuoltolinjan sijoitusluvista sovitaan erikseen lopullisen linjauksen varmistuttua.

Lisätietoja:

Sipoon Vesi:
Liikelaitosjohtaja Matti Huttunen, matti.huttunen@sipoo.fi, puh. +358 50 554 5091

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:
Projektipäällikkö Kai Saralehto, kai.saralehto@fcg.fi, puh. +358 44 750 5342