V.t. Päiväkodin johtaja Maria Blomberg von der Geest

Sijaistava Päiväkodin johtaja Maria Blomberg von der Geest

  • Metsärinteen kielikylpypäiväkoti ja kielikylpyesiopetus
  • Kyrkoby förskola
  • Söderkulla förskola
  • Metsärinteen kielikylpyesiopetuksen, Kyrkoby förskolan ja Söderkulla förskolan täydentävä varhaiskasvatus

Yhteystiedot