Suusairauksien päivystys HUS:n alueella

HUS vastaa alueensa ympärivuorokautisesta suu- ja leukakirurgian erikoissairaanhoidon päivystyksestä.