Sosiaaliasiamies / Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän verkkosivut

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on

  • neuvoa asiakkaista asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • avustaa muistutuksen teossa
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä, ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle