Palveluiden myöntämisperusteet ikääntyneiden palveluissa

Palveluiden myöntämisperusteet ikääntyneiden palveluissa 1.1.2021 alkaen. Sisältää kotihoidon, omaishoidon, perhehoidon ja asumispalveluiden myöntämisperusteet.