Nikkilän sosiaali- ja terveysasema

Sosiaali- ja terveysasema on kuntalaisten lähin ja tutuin hoitopaikka, jossa tuotetaan kunnan järjestämät terveydenhuollon palvelut. Palveluiden lisäksi terveysasemalla seurataan ja edistetään väestön terveyttä.

Päivystyksessä annetaan kiireellistä ja kiireetöntä hoitoa. Kiireelliset asiat hoidetaan aina heti. Ilta- ja yöpäivystystä on saatavana Porvoon sairaalasta.

Ajan varaaminen

Voit varata ajan lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotolle puhelimitse.

Myös sähköistä ajanvarausta kehitetään, ja tällä hetkellä voit varata aikoja seuraaviin palveluihin sähköisesti:

 • HUSLAB Laboratoriot
 • HUS Kuvantaminen (röntgen)
 • Lastenneuvola
 • Ehkäisyneuvola
 • Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Muiden palveluiden ajanvaraustiedot löytyvät palveluiden yhteydestä.

Sosiaali- ja terveysasemalta saa muun muassa seuraavia terveyspalveluita:

 • Terveysaseman lääkärinvastaanotto sairastuneille ja pitkäaikaista sairauttaan hoitaville. Terveyskeskuslääkäri konsultoi erikoislääkäriä tai lähettää potilaan tarvittaessa erikoislääkärin tutkimukseen tai hoitoon.
 • Sairaanhoitajien vastaanotto pitkäaikaisten sairauksien hoitoon.
 • Hoidon tarpeen arviointi pienten vammojen tai sairauksien hoitoa varten.
 • Terveysneuvonta ja terveystarkastukset alueen asukkaille (mm. raskauden ehkäisyneuvonta, äitiys- ja lastenneuvolapalvelut sekä aikuisneuvolapalvelut).
 • Seulontatutkimukset ja rokotukset
 • Suun terveydenhuollon palvelut
 • Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut

Sosiaalihuoltolain mukaisiin yleisiin sosiaalipalveluihin kuuluvat:

 • Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus
 • Sosiaalinen kuntoutus
 • Perhetyö
 • Kotipalvelu ja kotihoito
 • Omaishoidon tuki
 • Asumispalvelut
 • Laitoshoito
 • Liikkumista tukevat palvelut
 • Päihde- ja mielenterveystyö
 • Kasvatus- ja perheneuvonta
 • Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta

Yhteystiedot

Puhelin

Ajanvaraus ja päivystys / Puhelinasiointi

+358 923536001

Päivystysapu / Ilta-, viikonloppu- ja pyhäpäivystys

116117

Käyntitiedot

Jussaksentie 14, 04130 Sipoo