Lastentalo.fi

Lastentalo tarjoaa luotettavaa tietoa lasten sairauksista, hoidosta ja hoitoon valmistautumisesta lapsille ja heidän läheisilleen.

Lastentalo on osa Terveyskylä.fi -verkkopalvelua. Terveyskylä on yhdessä potilaiden kanssa kehitetty erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille.

Terveyskylä on sairaanhoidon huippuasiantuntijoiden kehittämä ja ylläpitämä palvelu. Se on tiukasti kytköksissä yliopistolliseen tutkimukseen, mikä takaa hoidon ja tiedon luotettavuuden. Terveyskylä-palvelukokonaisuus on tuotettu Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa HUS:n koordinoimana ja Suomen kaikkien yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteisenä projektikokonaisuutena, jota on tukenut Sosiaali- ja terveysministeriö. Kehittäminen jatkuu, vaikka hankekausi on päättynyt.

Linkki

Lastentalo.fi