Lastensuojelu

Lastensuojeluilmoitukset ovat tärkeitä, jotta lasta ja perhettä päästäisiin tukemaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lastensuojelulla on velvollisuus selvittää jokaisen ilmoituksen sisältö ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin. Verkkosivuilla on tietoa, kuinka toimia ko. tilanteessa.

Ota yhteyttä