Kehityksellisen kielihäiriön Käypä hoito -suositus

Tietoa kehityksellisen kielihäiriön syistä, diagnosoinnista ja kuntoutuksesta