Käsipuhe

Tietoa ja käytännön ideoita tukiviittomien käytöstä lapsen kielen kehityksen tukena

Linkki

Käsipuhe