Asumispalveluyksikkö Suvikuja

Suvikujan asumisyksikkö tarjoaa asukkailleen muistitoimintaa tukevaa asumista. Tavoitteena on luoda hyvä ja miellyttävä asuinympäristö sekä monipuolinen elinpiiri, joka edistää mahdollisuutta osallistua harrastuksiin ja toimintakykyä ylläpitävään toimintaan. Asukkailla on nimetty vastuuhoitaja, joka toimii tukihenkilönä sekä huolehtii sovittujen asioiden käytäntöön panosta. Henkilökunta huomioi yksilöllisesti asukkaiden erityistarpeet ja toiveet sekä huomioi heidän voimavaransa arjessa. Omaisille tarjotaan mahdollisuus osallistua läheistensä hoivan ja huolenpidon suunnitteluun ja toteutukseen. Yksikön yhteydessä on laaja piha ja oleskelualue.

Yhteystiedot

Puhelin

Henkilökunta

+358 401914341

Käyntitiedot

Jussaksentie 18 A, 04130 Sipoo

Seniorikeskus, kellon alta sisään, Suvikuja sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa.