Specialdagvård


Sibbo kommun har tre speciallärare inom småbarnspedagogik. Två finskspråkiga och en svenskspråkig.  De iakttar och följer med barnets uppväxt och utveckling, utvärderar behovet av allmänt, intensifierat eller särskilt stöd, samt ger stöd och handledning i planering och förverkligandet av barnets vård och fostran.

 

 Suomeksi Svenskspråkig dagvård
Speciallärare inom småbarnsfostran
Marina Ylöstalo
09 2353 7503
 Finskspråkig dagvård
Speciallärare inom småbarnsfostran
Tiina Auvinen
09 2353 7505
Speciallärare inom småbarnsfostran
Hannele Vuorio
09 2353 7507
Senast ändrat 21.11.2017