Specialdagvård


Sibbo kommun har tre speciallärare inom småbarnspedagogik. Två finskspråkiga och en svenskspråkig.  De iakttar och följer med barnets uppväxt och utveckling, utvärderar behovet av allmänt, intensifierat eller särskilt stöd, samt ger stöd och handledning i planering och förverkligandet av barnets vård och fostran.

 

 Suomeksi Svenskspråkig dagvård
Speciallärare inom småbarnspedagogik
Marina Ylöstalo
+358401914452
 Finskspråkig dagvård
Speciallärare inom småbarnspedagogik
Tiina Auvinen
+358503827692
Speciallärare inom småbarnspedagogik
Hannele Vuorio
+358503753498
[l:public_create_by]: 24.05.2011